fbpx MURB6 - 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet og offentlige rom | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MURB6 - 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet og offentlige rom

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
- 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet og offentlige rom
Emnekode: 
MURB6
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Even Smith Wergeland
Jonny Aspen
Om emnet

Modul 6A er et samarbeid med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Modulen gir innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i norske kontekster, med fokus på bygningsmiljøer, minner, gjenbruk og aktivitet. Vi veksler mellom verneperspektiver og utviklingsperspektiver, og undersøker interessefellesskap og konflikter mellom vern og utvikling.

Modul 6B: Debatter om offentlige rom berører komplekse diskusjoner av rom for fellesskap og urbanitet. På modulen går vi gjennom definisjoner, teorier, byformingsstrategier og debatter knyttet til offentlig rom, og spørsmål om inkludering og sosial bærekraft. Temaet omfatter kunst i offentlig rom, byrom i bypolitikk og eiendomsutvikling, temporære byrom og selvinitierte fellesrom. Vi introduserer også til offentlig byplandebatt og teknikker knyttet til deltagelse i mediedebatt.

Læringsutbytte

Studentene har innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes. De har kompetanse i å diskutere temaene i faglig-akademiske fora, samt i egne fagmiljøer.

Studentene kjenner definisjoner, teorier g diskusjoner knyttet til offentlige byroms særpreg og funksjonsmåter, og kan diskutere sammenhenger og konflikter mellom teori og praksis. De har kompetanse i å diskutere temaene i faglig-akademiske fora.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av enkelte eksamensbesvarelser.
  • Seminaret er felles med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern.

Seminar II:

  • Forelesninger, pensumgjennomganger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før de to delmoduler starter.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttEksamen består av to debattinnlegg i form av kronikker, eventuelt en kronikk og en fagartikkel. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Eksamen består av to debattinnlegg i form av kronikker, eventuelt en kronikk og en fagartikkel. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.