fbpx MURB6 - 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet og offentlige rom | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MURB6 - 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet og offentlige rom

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
6A: Vern, byutvikling og transformasjon + 6B: Urbanitet, offentlighet og fellesskap
Emnekode: 
MURB6
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Even Smith Wergeland
Om emnet

Modul 6A er et samarbeid med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Modulen gir innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i norske kontekste. Vi har et fokus på bygningsmiljøer og gjenbruk,  I modulen veksller vi mellomverneperspektiver og utviklingsperspektiver, og undersøker interessefellesskap og konflikter mellom vern og utvikling.

Modul 6B: Debatter om offentlige rom berører komplekse diskusjoner av rom for fellesskap, urbanitet.og offentlighet På modulen går vi gjennom definisjoner, teorier, byformingsstrategier og debatter knyttet til offentlig rom, samt spørsmål om inkludering og sosial bærekraft. Modulen gir teknikker for å kunnedelta i offentlig debatt og fagdebatter.

Læringsutbytte

Studentene har innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes. 

Studentene kjenner definisjoner, teorier og diskusjoner knyttet til offentlige byroms særpreg og funksjonsmåter, og kan diskutere sammenhenger og konflikter mellom teori og praksis. Sudentene har kompetanse i å diskutere temaene i faglig-akademiske fora,fagdiskusjoner og offentlig debatt.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og prosjekteksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger og diskusjoner 
  • Seminaret er felles med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern.

Seminar II:

  • Forelesninger, pensumgjennomganger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før de to delmoduler starter.  

Kurslitteratur i Leganto

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttEksamen består av to debattinnlegg i form av kronikker, eventuelt en kronikk og en fagartikkel. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Eksamen består av to debattinnlegg i form av kronikker, eventuelt en kronikk og en fagartikkel. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.