fbpx Bærekraft og samarbeid på årets forskningsdager | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bærekraft og samarbeid på årets forskningsdager

Research days AHO 28-29.09.2023

Bærekraft og samarbeid på årets forskningsdager

Et drøyt år har gått siden prorektor for forskning Lise Amy Hansen inviterte til fjorårets utgave av arrangementet. 28.–29. september skjer det igjen i AHOs lokaler: Velkommen til Forskningsdagene 2023!
 
Tekst: Thea Dehlie


Hva dreier egentlig forskningen på AHO seg om? Ganske mye, viser det seg. Fjorårets forskningsdager, som også var AHOs første, viste en imponerende bredde i tematikk. Under årets forskningsdager vil publikum få høre mer fra spennende forskningsfelt og prosjekter som rører seg på skolen. Prorektor for forskning Lise Amy Hansen oppfordrer alle som har mulighet til å bli med.

– Forskningsdagene er en nydelig mulighet til å se og høre om et bredt utvalg av hva skolen gjør på forskningsfronten i dag, fra det eksperimentelle til det materielle til det konseptuelle, i rask rekkefølge. Hør også om videre karrieremuligheter som faglig videreutvikling og forskerkarriere, og for de som forsker allerede – muligheter for EU-finansiering og samarbeid, forteller Lise Amy engasjert.

Mulighetene er altså mange og landskapet stort.

En bredde i fag med bærekraft til felles

Samarbeid og bærekraft går som en rød tråd gjennom årets arrangement. Flere av innleggene tar for seg ulike samarbeid på tvers, knyttet til innovasjon i offentlig sektor, distrikter som står overfor klimaforandringer, kunst og design. Skolens tre institutter er alle representert, og til tross for ulikheten og kompleksiteten innenfor de ulike feltene, er nettopp samarbeid og bærekraft tydelige stikkord.

– Som dere vil se er bærekraft en fellesnevner i skolens forskning. Kom og hør om hvordan våre forskere bidrar gjennom fagutvikling og forskning, oppfordrer Lise Amy.

lise-amy-hansen_research-days_2022.jpg

Prorektor for forskning Lise Amy Hansen fra forskningsdagene i 2022.


To på toppen

På arrangementets første dag står også to av skolens større, pågående forskningsprosjekter på programmet. «Provenance Projected» med Mari Lending (Institutt for arkitektur) som prosjektleder og «OpenZero», som ledes av Kjetil Nordby (Institutt for design) ved Ocean Industries Concept Lab. Ulikhetene til tross, prosjektene har det til felles at de har konkurrert seg til topps hver innen sitt felt gjennom Forskningsrådets utlysninger.

De som fulgte Mari Hvattums innlegg om hvordan skrive en bok under fjorårets forskningsdager, kan nå glede seg til boklansering i AHOs bibliotek av nettopp boken «Style and Solitude», som en inspirerende avslutning på dag 1. Alle er velkommen! 
    

Ph.d.-karriere ved AHO?

Dag 2 er ph.d.-karrieren i fokus. Her vil det bli muligheter til å høre mer om ph.d-programmet, og få råd og tips fra både ph.d.-kandidater og rådgiver på AHOs ph.d.-program. Dagen starter med en parallellsesjon om introduksjon til New European Bauhaus, for dem som er interessert i det som rører seg i EU-landskapet og Horisont Europa.

AHO håper at så mange som mulig (ja, helst alle!) får med seg årets forskningsdager. Vi gleder oss, og håper vi ser deg!