fbpx Forskningsnyheter fra AHO | Page 3 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forskningsnyheter fra AHO

Hva kan vi lære av arktiske arkitekter og urbanister?

Hundre arkitekter, planleggere, forsker og arkitektstudenter utvekslet erfaringer og betraktninger knyttet til design av byrom i ulike arktiske territorier. Temaet for samlingen var utforming av arktiske byrom.

Deltakere på åpningsseminaret av Bymiljøarkivet besøker arkivet for første gang og studerer innholdet der.

Bymiljøarkivet på AHO har åpnet

Bymiljøarkivet er nå tilgjengelig for forskere, stipendiater, masterstudenter, skribenter og interesserte fagpersoner. Arkivet inneholder materiale fra nyere, norsk planhistorie.

Forskerintervju – Even Smith Wergeland: Bærekraft i bredden – fra hageby til lydstudio


Forskningskommunikasjonen har kommet for å bli, og et viktig ledd i dette er å bli bedre kjent med forskerne våre her på AHO. Vi starter opp en serie med forskerintervjuer, og først ut er Even Smith Wergeland. Vi tok en prat om bokprosjektene hans og hva slott fra 1700-tallet kan ha med musikkstudio å gjøre. 

– For å gjøre optimale og bærekraftige endringer av historiske bygg, for fremtiden, må man vite mye om bygget man skal endre.

AHO har i sterk konkurranse fått tildelt nesten 12 millioner fra Norges Forskningsråd til forskningsprosjektet Provenance Projected ledet av professor Mari Lending. Prosjektet gjør noe helt nytt ved å overføre proviensbegrepet som garanterer eierskapshistorikken og autentisiteten til løse gjenstander som kunstverk og arkeologiske objekter til arkitekturfeltet. 

Sider