fbpx Forskningsnyheter fra AHO | Page 4 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forskningsnyheter fra AHO

Hvordan kan vi designe for et bedre møte mellom familier og barnevernet?

Psykolog Audun Formo Hay skal forske på møtet mellom familier og barnevernet, og om alt det usagte og usynlige som skjer i en slik komplisert mellommenneskelig relasjon. Prosjektet er et nybrottsarbeid i krysningspunktet mellom design, systemtenkning og psykologi.

AHOs forskningsdager – en ny tradisjon

At AHO har stor forskningsaktivitet, har vel ingen vært i tvil om. Men variasjonen i denne og hvor bredt den favner, ble en øyeåpner for mange under AHOs forskningsdager rett før påske. 

Byens tilfeldige møter

Sverre Bjerkeset forsvarte sin doktorgradsavhandling «HELLO, STRANGER? Urban public space between interaction and attraction» ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), 9. juni 2021. 

Sider