Møt tidligere studenter

Møt tidligere studenter

Sigurd Gjesti Berge. Master i arkitektur, Diplom høst 2015

Hva jobber du med i dag?

Jeg jobber i Norconsult Arkitektur der jeg har mange varierte arbeidsoppgaver, alt fra mulighetsstudier på boliger til store tverrfaglige prosjekter som løper over flere år. 
 
Hva har AHO betydd for din karriere?

​I jobben bruker jeg mye jeg lærte på AHO, blant annet digital utforming av arkitektur, arbeidet med å hoppe i skalaer og se ting i kontekst, og fokus på detaljer. På AHO fikk vi tid og mulighet til å leke både med forskjellige teknikker, teorier og tekniske verktøy. De fleste prosessene begynner jo fremdeles med blyant og skissepapir, før de overføres til digitale medier og BIM. Mulighetene vi fikk på AHO har gjort at jeg føler meg konkurransedyktig på mange fronter. Valget av masterkurs har også vært viktig. Det har gitt meg muligheten til å ha en jobb jeg synes er spennende og relevant.

 Vil du anbefale AHO som studiested?
 
Det vil jeg absolutt! Stor faglig kompetanse kombinert med flotte verksted og en fremtidsrettet holdning til arkitekturfaget gjør det til en inspirerende læringsplass med mange muligheter. Det sosiale er også viktig, og jeg har fått mange gode venner blant medstudentene.