Språk

Tar med VR inn i jernbaneprosjekt

Sigurd Gjesti Berge: VR-visualisering av Ordered Chaos Bridge. Masterkurs Living Bridges

Tar med VR inn i jernbaneprosjekt

Tidligere AHO-studenter Sigurd Gjesti Berge og Eskil Landet jobber for tiden med oppdraget Ringeriksbanen og E16. De bruker sine ferdigheter fra masterkurs i Assosiativ modellering og Virtual Reality i det omfattende prosjektet.

Ringeriksbanen skal bygges parallelt med ny E16 og gjøre Sundvollen til en del av Osloområdet, et fellesprosjekt mellom BaneNOR og Statens vegvesen. Målet er å redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen med ca. 50 min og knytte Hønefoss og Sundvollen nærmere Oslo. 
 
Det er lagt stor vekt på bruk av Virtual reality i planleggingen av Sundvollen stasjon. På den måten kan man besøke stasjonen og se de aktuelle løsningene allerede i reguleringsplanfasen. 
 
Sigurd Gjesti Berge og Eskil Landet, som tok diplom i arkitektur høsten 2015, ble drevne på VR under studiene. Begge fulgte masterkurset ACDL i to semestre, der studentene lærer digital utforming av arkitektur. AHOs "computational design"-eksperter Søren Sørensen og Michael Hensel veiledet diplomprosjektene deres. 

Begge ble ansatt i Norconsult arkitektur etter avsluttet skolegang, og har fått god bruk for sin spisskompetanse.

 Dette arbeidet bygges på mye av det vi lærte på ACDL. Masterkurset er noe av det mest nyttige AHO tilbyr for praktisk arbeid innen fremtidsrettet prosjektering og BIM, sier Berge. 

portrett_sigbe_cropped.jpg

Han forteller at ACDL har vært spesielt viktig fordi læringskurven i computational design er bratt i starten. 

 Det er noen koder man må knekke, og en ny måte å tenke løsninger på. Man må gå systematisk til verks og det krever en mer grunnleggende forståelse av problemstillingene og ønskene man har rent geometrisk. Og det åpner dører med tanke på hva vi kan lage, og hvor trygge vi kan være på at det vi ber om faktisk kan gjennomføres på en konstruktiv og fornuftig måte. Endringer senere i designprosessen får ikke følgefeil og uønskede konsekvenser dersom man har laget systemet sitt bra. 

I arbeidet med Ringeriksbanen bruker de tidligere studentene VR som et prosjekteringsverktøy. 

 Dette gir oss muligheten til å se konsekvensene av det vi gjør i en større kontekst i like stor grad som det lar oss lage bedre arkitektur. 

 ACDL er et fremtidsrettet kurs, og det man fort glemmer er at dette ikke lenger er fremtiden. I bransjen er dette et konkurranseutsatt segment, og om man ikke er med fra starten er det vanskelig å ta igjen de andre. AHO har gitt oss muligheten til å være med fra starten, sier Berge.

 
0