fbpx AHO, et skritt nærmere IKT-fyrtårn | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHO, et skritt nærmere IKT-fyrtårn

AHO, et skritt nærmere IKT-fyrtårn

Det AHO-ledede prosjektet Innovative multimodal and distributed interactions for human-centered, safe and adaptive care systems er et av 16 prosjekter som er med videre til siste runde av Forskningsrådets store satsing på IKT-forskning og -innovasjon: 

– AHOs designmiljø har over lang tid arbeidet med forskning knyttet til helse og offentlig sektor. At vi er involvert i tre av de 16 Forskningsrådsprosjektene viser at vi er på rett vei, sier Rachel Troye, Instituttleder for Design.

AHO er også med i Helse Bergens prosjekt: Innovativ Internettbehandling i pasientens helsetjeneste og på Norsk Regnesentrals prosjekt Universal design in ambient intelligent digital environments.

– AHO har arbeidet bevist med anvendt brukerorientert forskning, og dette viser at AHO hevder seg i teten av IKT-miljøene i Norge på dette feltet, sier AHO rektor Ole Gustavsen

For mer informasjon og de øvrige prosjektene se Forskningsrådet