Språk

AHO lanserer ny to-årig internasjonal master i design høsten 2017

AHO lanserer ny to-årig internasjonal master i design høsten 2017

Styret har vedtatt å innføre et eget 2-årig studieprogram i design. Oppstart er allerede høsten 2017.

Studieprogrammet skal gjennomføres parallelt med dagens 5-årige integrerte master, men med forhåndsdefinerte studieretninger innenfor Industridesign, Interasksjonsdesign, Tjenestedesign med Systemorientert Design som går på tvers av disse fagområdene.

Dette er en merkedag for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Det nye programmet åpner for å rekruttere studenter med litt ulike bakgrunner til Master i design, sier instituttleder Rachel Troye. Dagens studenter er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. – Vi får ikke utdannet nok kandidater til å dekke samfunnets behov for disse kompetansene. På denne måten håper vi å kunne bidra til at flere spesialiserer seg i disse retningene.

0