Språk

Ny to-årig internasjonal master i design

Ny to-årig internasjonal master i design

Styret har vedtatt å innføre et eget 2-årig studieprogram i design ved AHO. Oppstart er allerede høsten 2017.
Studieprogrammet skal gjennomføres parallelt med dagens 5-årige integrerte master, men med forhåndsdefinerte studieretninger innenfor Industridesign, Interasksjonsdesign, Tjenestedesign med Systemorientert Design som går på tvers av disse fagområdene.

- Dette er en merkedag for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Det nye programmet åpner for å rekruttere studenter med litt ulike bakgrunner til Master i design, sier instituttleder Rachel Troye.

Dagens studenter er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Vi får ikke utdannet nok kandidater til å dekke samfunnets behov for disse kompetansene. På denne måten håper vi å kunne bidra til at flere spesialiserer seg i disse retningene, sier hun.

 
0