Språk

AHO-studenter reiste et grindbygg på Værlandet

AHO-studenter reiste et grindbygg på Værlandet

17 studenter fra AHO reiste helt vest i landet for å bygge en grindverkskonstruksjon. Her er et knippe bilder og en timelapse-video fra den ukelange prosessen.

Kurset hadde som mål å få teoretisk og praktisk forståelse for tradisjonelle trebyggingsteknikker og treverkets egenskaper og det var i løpet av semesteret flere forelesninger og fordypninger innen temaer i tilknytning til dette.

grindbygg_4.jpg

grindbygg_1.jpg

grindbygg_2.jpg

grindbygg_3.jpg

grindbygg_7.jpg

grindbygg_5.jpg

grindbygg_9.jpg

grindbygg_8.jpg

Kurset ble avsluttet med å anvende kunnskapen i praksis ved å bygge en konstruksjon i full skala på Værlandet utenfor kysten av Sogn og Fjordane. Der ble det reist et grindbygg som er en av de eldste tradisjonelle byggemåtene i Norge. Grindbygget er ment som en uteløe for villsauene på øya der eierne selv skal montere kledning og tak.

Kurs:
Norske tektoniske trebyggingstradisjoner // Norwegian Tectonic Traditions in Wood
Hovedlærer: Kolbjørn Nesje Nybø.
Lærer: Elisabeth Seip.
Håndtverker: Erlend Gjelsvik Nedre Jølster Bilelag
Byggherre: Anders Braanaas og Hilde Buer Villsauliv

AHO-Studentene som deltok:
Maria Johnsen
Hanna Højgaard Molden
Filip Krefting
Thomas Larsen
Benjamin Fjerdingstad
Peder Ravneng
Amalie Heirsaunet
Silje Charlotte Damhaug
Jesper Fjellberg Magerøy
Søren Ruud Dingstad
Ingrid Petersen Dale
Mira Hahn
Vidar Andre Klavenes
Hans Honningsvaag
Pål Luis Sanchez-Paredes
Frida Mcintosh
Eirik Mikael Skogli
-
Gridverk (
Wikipedia)