fbpx Arbeidslivet jakter på designstudenter | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Arbeidslivet jakter på designstudenter

Studentprosjekt "Able", av Ragnhild Nordgård og Eskild Sundt-Hansen.

Arbeidslivet jakter på designstudenter

AHO får ikke utdannet designstudenter fort nok.

– Vi er inne i en revolusjon av måten det jobbes med design på, sier Rachel Troye. Hun leder Institutt for Design ved AHO. Både offentlige og private virksomheter må levere bedre, mer effektive og brukervennlige tjenester, i et marked med digitale   forventninger og sterkere internasjonal konkurranse. Klimaendringer, globale finanskriser, raske teknologiske endringer og økt sosial bevissthet krever at vi hele tiden må tenke nytt. Her bidrar designere med innovative, kreative og brukerorienterte prosesser  som gir smarte løsninger, økt verdiskapning og en bedre fremtid for oss alle. AHOs Master i design er den eneste i sitt slag i Norge og vi greier ikke å utdanne mange nok studenter i forhold til behovet, sier hun.

– I Norge har vi lenge vært sterke på teknologi, men i løpet av de siste ti årene har vi også blitt verdensledende på å designe  digitale løsninger, sier Fredrik Matheson, leder av interesseorganisasjonen for interaksjons-designere IxDA. Interaksjonsdesign trengs alle steder der folk skal ha et godt møte med teknologi. Enten du skal lese av strømmåleren din, bestille en togbillett, kjøpe bilforsikring, se på en serie, hente en apotek-resept, søke om lån, finne frem i en ny by eller sjekke når pakken din blir levert, så er du avhengig av at løsningen du skal bruke passer dine behov, er lett å bruke og til å stole på.
 

Kaija Ommundsen, Produktdirektør UX FINN.no

– Når jeg går gjennom CVer er det et kvalitetsstempel å ha gått på AHO. Det er en grundig utdanning som utdanner dyktige designere. Vi har god erfaring med folk fra AHO, og ønsker flere velkommen fremover!

– I Finn er vi digitale i alt vi gjør og er avhengig av designere for å kunne levere gode digitale opplevelser som begeistrer brukerne. Det er vanskelig å rekruttere flinke folk og det er sug i markedet etter denne kompetansen, både i Norge og utlandet. Digitalisering skjer i alle bransjer og det er gode muligheter for digitale designere som har fokus på brukeren og ønsker å løse problemer.
 

Torkel Mellingen, Senior Director of User Experience and Industrial Design, Cisco

– I Cisco har vi flere designere som har studert på AHO, og vi trenger stadig flere interaksjons- og tjenestedesignere. Dette er den meste sentrale profesjonen vi har, og vi er helt avhengig av dem for å finne ut hvilke produkter vi skal lage og hvordan de skal fungere. I designgruppen vår har vi et mål om å doble antall designere innen 3-5 år. Vi er 120 ansatte i dag, så her er det behov for å utdanne flere. På AHO blir designere innen forskjellige fagfelt utdannet side om side og påvirker hverandre. Det skaper et miljø og gir nyutdannede et utgangspunkt som er unikt i Norge, og en stor ressurs.
 

Jane Pernille Landa Hansen, Tjenestedesigner, DNB. Master i design, AHO

– Tjenestedesign er et relativt nytt felt i DNB og vi jobber for at designtekning med brukeren i fokus skal bli en naturlig del av prosjekter. Uten dette blir prosjekter ofte basert på antagelser. Når det sies "jeg tror at kunden vil dette" eller "kunden synes antakelig at.." så kan det fort gå i gal retning, og vi jobber med å endre denne måten å tenke på, sier hun.

DNB trenger flere designere og avdelingen vokser. 

– Det er stort behov for flere tjenestedesignere, hos oss og i andre bedrifter. Dyktige nyutdannede designere har mange ulike arbeidsplasser å gå til. Det kommer alltid å være behov for å løse problemer.

Pernille startet i DNB for et og et halvt år siden sammen med en annen designer. De ble satt på et prosjekt hvor det var tenkt at de skulle være med kun de første to ukene. Dette prosjektet jobber de fortsatt med, da det ble tydelig at det var behov for deres kompetanse. Nå driver hun blant annet kursing av andre medarbeidere i DNB. 
 
– Vi jobber med å få designmetodikken inn blant våre andre kollegaer. Vi lærer dem opp slik at de skjønner hva prosessen går ut på og det blir lettere for oss å kjøre prosjekter. I vår hadde vi en workshop for 200 ansatte der vi satte designtenkning på dagsordenen. Vi ønsket å vise bedriften viktigheten av det vi jobber med. Etter dette eksploderte henvendelser til oss med fra ulike deler av banken som vil ha oss med i prosjekter. Mulighetene er mange og alt i alt er det ganske kult å være designer i DNB akkurat nå. 
 
For Jane Pernille har det vært avgjørende at hun har studert på AHO.
 
– Jeg opplever AHO som en utrolig matnyttig skole for arbeidslivet. Man får verktøy og frihet til å utforske faget med dyktige og engasjerte medstudenter og lærere. Du blir stilt kritiske spørsmål, og det er krevende, men samtidig nødvendig for å utvikle seg faglig. Det er ikke uvanlig at man lever og ånder for studiet i fem år. Du er sliten når du er ferdig, men du får til gjengjeld designkompetanse en kan være veldig stolt av. 
 
Hun har snakket med flere som sier at de merker en tydelig kvalitetsforskjell på studenter fra AHO og andre studiesteder.
 
– Som AHO-student får du verktøy til å kunne bli veldig selvdreven og du får prøvd deg innen alt mulig innenfor designfaget på de fem studieårene. Da vi ble ansatt i DNB, ble vi kastet inn i fem prosjekter den første uken. Det var ikke noe problem, for det var relativt likt fra AHO. Du får mer enn nok erfaring til å kunne kjøre prosjekter i arbeidslivet. 
0

Studer design på AHO

AHO utdanner studenter som jobber med interaksjonsdesign, tjenestedesign og industridesign:  app-utvikling, 3D-printing, Virtual Reality, brukerorientering, medvirkning og tilrettelegging. Master i design er en femårig utdanning. AHO har også en spesialisert toårig Master i design for deg som har en Bachelor eller tilsvarende innen fagkretsen fra tidligere. Utdanningen bringer sammen estetikk og teknologi, kreativitet og designmetoder, og kultur og forskning. Utdanningen har røtter innen industridesign, men i dag spesialiserer også studentene seg i interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Les mer om AHOs Master i design på aho.no/studier.