Språk

Galleri Oslo - hva nå?

Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal AS.

Galleri Oslo - hva nå?

Et masterkurs har undersøkt hvordan transformasjon av Galleri Oslo-tomta og åpning av Akerselva kan skape nye fellesarenaer i bykjernen. Nylig presenterte AHO-studentene sine egne visjoner foran et imponert publikum.

Ivaretar Oslo Sentrum behovet for sosialt bærekraftige møtesteder? Klarer bykjernen å ivareta innbyggernes behov? 

16 studenter på kurset "Architecture = City: New Commons" har laget syv forslag for Galleri Oslo tomta, i samarbeid med Sameiet Galleriet, ved største seksjonseier Oslo Areal, som et tilskudd til parallelloppdraget for Galleri Oslo. Målet har vært å åpne for en bredere diskusjon av området med fokus på nye møtesteder i Oslo sentrum.  

- Et av kriteriene for en velfungerende bykjerne er at den har plass til alle, tilrettelagt for ulik bruk og tiltrekker seg ulike mennesker. Galleri Oslo tomta og Vaterland er kritisk i så måte, ettersom den ligger tett på knutepunkt, forretningsdistrikt og nabolaget Grønland. Kurset har derfor ønsket både å fokusere på attraksjoner for tilreisende og møtesteder for Oslobeboere og befolkningen på Grønland. Her spiller selvsagt det blågrønne rommet Akerselva utgjør en nøkkelrolle, og derfor har samtlige prosjekter lagt ekstra vekt på denne, sier kursansvarlig Halvor Weider Ellefsen.

Prosjektene, med sine imponerende modeller, viser det enorme potensialet i området. Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal AS, var henrykt over presentasjonen og lovet å studere forslagene grundig. Hun vil ta med seg elementer og inspirasjon i det videre arbeidet. 

Kurset har samarbeidet med grunneier fra starten av, i tillegg til arkitektene som deltok i parallelloppdraget for Galleri Oslo.

- Siden AHO er et laboratorium hvor vi setter våre egne rammer for prosjektet, stod studentene friere til å undersøke mulige framtider for området. Dermed kom de også opp med ideer både for funksjoner, skalaer og romlige sammenhenger som det ikke var rom for å undersøke i parallelloppdraget, sier Ellefsen.

Han forteller at de ønsker å omarbeide utstillingen til en bok som oppsummerer og konkretisere hoveddiskusjonene på kurset.


Prosjektene skal også vises på AHO WORKS EXHIBITION fra 8. juni.

img_2749_0.jpg

img_2747.jpg

img_2690.jpg

img_2755.jpg

img_2686.jpg

img_2743.jpg

img_2681.jpg

img_2768_0.jpg

img_2692.jpg

img_2718.jpg

img_2764.jpg

img_2669.jpg

img_2671.jpg

img_2728.jpg

img_2772.jpg

img_2781.jpg

img_2796.jpg

img_2811.jpg

img_2816.jpg

img_2827.jpg

img_2842.jpg

img_2648.jpg

img_2855.jpg