Språk

Hvem skal forme det digitale Norge?

Hvem skal forme det digitale Norge?

- Dersom ikke dagens mangel på digital design-kompetanse tas tak i umiddelbart kan dette gå riktig galt for Norges ambisjoner, skriver førsteamanuensis Einar Sneve Martinussen ved AHO.

Sneve Martinussen skriver om digitaliseringen av Norge og behovet for designkompetanse og kritisk, brukerorientert teknologi-forståelse i et åpent brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i Khrono. Les hele saken her.


Om interaksjonsdesign
Einar Sneve Martinussen 

"Norge og Norden har en unik posisjon internasjonalt som digitalt modne samfunn med sterke offentlige tjenester, inkluderende velferdssystemer og solide design-tradisjoner."