Hvordan kan Kongsberg bli en enda bedre by?

Hvordan kan Kongsberg bli en enda bedre by?

Arkitektstudentene på 3. året ved AHO har med sine byutviklingsprosjekter bidratt til å belyse og besvare spørsmålet.

16. desember var fagpersoner og befolkning samlet på Krona – Kongsberg kultur- og kunnskapssenter – hvor studentprosjektene ble presentert. AHOs studenter, og fagansvarlig lærer Andreas Kalstveit, fortalte om prosjektene fra scenen og en utstilling med alle byprosjektene ble åpnet i foajen.
 
Studenter på 3. året har dette semesteret først analysert Kongsberg by og avdekket viktige kvaliteter og sammenhenger, utfordringer og muligheter. På dette grunnlaget og med veiledning fra lærerne, har studentene utviklet nytenkende, interessante og konkrete prosjekter om:

1) infrastruktur med gangveier, broer, sykkelstier og grøntdrag
2) Elvebyen og byens vending mot elva
3) bytransformasjon og omdanninger av områder i byen
4) byutvidelser der ubrukte områder utvikles og bebygges
5) byreparasjon for å hele oppbrutte bymiljøer

kongsberg-2.jpg

kongsberg-5_0.jpg

kongsberg-3_0.jpg

Parallelt med studentenes arbeid har arkitektkontorene Transborder og Urban Power arbeidet på oppdrag for Kongsberg kommune med utvikling av områder i Kongsberg sentrum. Alv Skogstad Aamo fra Gottlieb Paludan Architects har koordinert arbeidet.
 
Studentene har fått kunnskap og kompetanse fra det konkrete arbeidet med byen og fra selve samarbeidet med de mange engasjerte aktørene i Kongsberg. Byen har fått et vell av gode ideer, innspill og prosjekter. Disse skal brukes videre i en bærekraftig utvikling av Kongsberg.
 
Fram til 13. januar 2020 står alle prosjektene, med modeller og tegninger, utstilt på Krona i Kongsberg.

img_1299_0.jpg
Fra AHO WORKS STUDIO EXHIBITION - 12-15. desember 2019.

img_1274_0.jpg

img_1291_0.jpg