fbpx In Transit; arkitektur i møte med flyktningkrisen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

In Transit; arkitektur i møte med flyktningkrisen

In Transit; arkitektur i møte med flyktningkrisen

– Det er et akutt behov for arkitekter og planleggere som kan ta en aktiv, forebyggende rolle i krisehåndteringen, sier Tone Selmer-Olsen fra Flyktninghjelpen/NORCAP. Til våren skal organisasjonen undervise i kurset In Transit på AHO.
– I møte med denne krisen trengs fagfolk som kan tilby sin ekspertise på hvordan de fysiske forholdene legges bedre til rette for mennesker som søker tilflukt i fremmede miljøer, mener Selmer-Olsen.

Instituttleder Marianne Skjulhaug sier det er helt naturlig for AHO å ta det dagsaktuelle temaet inn i skolens undervisning og forskning.

– AHO skal være relevant og utdanne arkitekter og urbanister som er rustet til å møte de store utfordringene samfunnet står ovenfor. Den største av dem akkurat nå er migrasjonskrisen, sier hun.

Kurset In Transit er et samarbeid mellom AHO og Flyktninghjelpen/NORCAP, ved Håvard Breivik (arkitekt), Tone Selmer-Olsen (arkitekt) og Mattias Josefson (arkitekt).

Det har som mål å utvikle designløsninger og nytenkende romlige innretninger av transit-rom for mennesker på flukt og for deres vertsamfunn. Løsninger som kan tilby (følelsen av) normalitet og trygghet i midlertidige og ekstreme situasjoner. Kurset vil ta for seg ulike grader av midlertidighet og søke den beste løsningen for hver av disse situasjonene.

Siden kurset i stor grad også vil fokusere på eksisterende responsmekanismer i regi av humanitære organisasjoner/ FN, vil kurset ha en stor grad av tverrfaglighet.

– Vi håper derfor at studenter fra både arkitektur, urbanisme og landskap ønsker å være med på dette prosjektet, sier Håvard Breivik.

Migrasjonskrisen og håndtering av mennesker på flukts behov for oppholdsrom, trygghet og normalitet er tema for flere kurs på AHO våren 2016. Se også OAT


 
0