Språk

Klima- og miljøministeren besøkte AHO

Klima- og miljøministeren besøkte AHO

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte AHO i dag for å få et innblikk i «grønne» trender innen arkitektur og byutvkling.

Det var ministeren selv som hadde bedt om besøket for å lære om hvordan skolen jobber med nye samfunnsutfordringer knyttet til blant annet klima og bærekraft, fortetting av byområder, og bruk og gjenbruk av eksisterende bymasse. 

Klima- og miljøministeren ble vist rundt på skolen, fikk se ulike studentprosjekter og fikk innføring i skolens satsing på bærekraftsmål. 

Et av formålene med besøket var å ta med seg kunnskap som kan bidra til bedre politisk planlegging i tråd med FNs bærekraftmål og UN Habitats planleggingsprinsipper. 

Hvor smarte er egentlig Norske byer? Og hvordan jobber skolen med arkitekturvern – og transformasjoner? Dette var temaer som ble belyst av AHO-profesorer og lærere.

I Tegnesal 10 og 11 viste studenter frem klimabygg og trehusprosjekter og fortalte om hvordan vi jobber med klima-, miljø-, menneske- og naturskapte endringer. 

Ministeren fikk også et innblikk i fremtidens løsninger i nåtid av Phd-stipendiat og nyutdannet designer Jomy Joseph, som presenterte sitt prisvinnende prosjekt Speculative Solar. 

ola_elvestuen_2.jpg

ola_elvestuen_5.jpg

ola_elvestuen_6_0.jpg

ola_elvestuen_3_0.jpg

ola_elvestuen_4_0.jpg

0