fbpx Kurs for toppledere i kommunene på AHO: Målet et bedre byer | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Kurs for toppledere i kommunene på AHO: Målet et bedre byer

Deltagere på kurset strategisk byledelse på omvisning i Bjørvika

Kursdeltakerne er på omvisning i Bjørvika på kurssamling i vår.

Kurs for toppledere i kommunene på AHO: Målet et bedre byer

30. mars startet 18 kommunedirektører, kommunaldirektører og kommunale ledere på det nye etterutdanningskurset Strategisk byledelse ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 

– Vi trenger kunnskap om ledelsen av brede, bærekraftige omstillingsprosesser og en kvalitativ god by- og stedsutvikling. Og vi trenger kunnskap om å lede byene strategisk, sier fagansvarlig for kurset ved AHO, Lisbet Harboe.


 – Vil styrke evnen til styring

De seks kommunene som har bestilt kurset er Asker, Bærum, Ås, Nordre Follo, Lillestrøm og Ullensaker. Alle har en såkalt regionby innenfor grensene sine. Kommunal- og distriktsdepartementet finansierer kurset. 

– Vi vil styrke kommunenes evne til styring og gjennomføring. Strategisk byledelse er et tankesett og en ledelsesform som kan bidra til det, sier Harboe.

Jannike Hovland, kursdeltaker og kommunalsjef i Bærum kommune, er glad for at kurset legger vekt på koordinering, arenabygging og samskaping. 

– En strategisk orientert byledelse kan styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler og bidra til å sikre fellesskapsløsninger og kvalitet. Det er helt nødvendig når byutviklingen går så raskt som den gjør nå, sier Hovland.  


– Vi må ha fullverdige bykvaliteter

Kursdeltaker Erling Sigmund Kristiansen er kommunaldirektør i Ullensaker kommune. Han sier han får verdifull kunnskap om hvordan næringsliv, politikere, administrasjon og investorer kan jobbe mot felles mål for byens kvaliteter.  

Hensynet til eiendomsutviklernes lønnsomhetskrav har fått for mye plass de siste tiårene, på bekostning av bykvalitet, mener han.

– Byrommet, den sosiale og trafikale situasjonen og de fysiske omgivelsene i fellesarealene er vår felles rikdom, et felleseie. God bykvalitet er sosialt utjevnende. Lillestrøm og Jessheim er selvstendige byer som står på egne bein. Da må vi ha attraktive fellesarealer, og det må oppleves godt å bevege seg i byen, sier Kristiansen. 

Kurset i strategisk byledelse har levert over forventing, mener kommunedirektøren.
– Etter hver samling sitter jeg igjen med ny kunnskap om god strategisk byutvikling. Den viktigste styrken til kurset er den sammenhengende høye kvaliteten, sier han. 


Viktig å spille politikerne gode

Trine Myrvold Wikstrøm er kommunedirektør i Lillestrøm kommune. Hun vektlegger hvordan kurset i strategisk byledelse har gitt inspirasjon og innspill til det å involvere politikerne i planarbeidet.

– Vi skal arrangere arbeidsverksteder når vi rullerer planverket neste gang. Vi må spille aktørene gode, det vil si både lokalsamfunnet, offentlige aktører og det private næringslivet, sier Wikstrøm. 

Kurset pågår nå og det er planlagt månedlige fysiske og digitale samlinger fram til november 2023. Kurslederteamet på AHO består av førsteamanuensis Lisbet Harboe, senior prosjektleder Rina Brunsell Harsvik i Norconsult og ved AHO og førsteamanuensis ved NMBU og AHO, Erling Dokk Holm.


Stor interesse og godt potensiale

Strategisk byutvikling er også tema for forskning på Institutt for urbanisme og landskap (AHO), og det inngår instituttets videreutdanningsmaster i urbanisme. Rina Brunsell Harsvik i kurslederteamet er en viktig bidragsyter. Hun har bred politiske erfaring, og har skrevet en masteroppgave om strategisk byledelse.

AHO har i tillegg dialog med Dansk Arkitektur Center som i ti år har hatt kurs i strategisk byledelse for plansjefer, kommunale toppledere og politikere. 

– Instituttet fortsetter kurs- og kunnskapsutviklingen i samarbeid med de seks kommunene denne høsten, sier Harboe.  

– Kurset Strategisk byledelse er en pilot, men vi ser at det er stor interesse for dette kurset og et potensiale for en fortsettelse. 

strategisk-byledelse-2.jpegDeltakerne på kurset i strategisk byledelsen er fra kommunene Asker, Bærum, Ås, Nordre Follo, Lillestrøm og Ullensaker.