fbpx Maria Schrøder tildelt «ECCS European Student Awards for Architectural Design 2023» | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Maria Schrøder tildelt «ECCS European Student Awards for Architectural Design 2023»

Maria Schrøder tildeles ESDA-prisen på scenen.

Fra venstre: Bernhard Hauke (Wiley/ECCS), Maria Schrøder og Annamarie Hagoort (Bouwen met Staal/ECCS)

Foto: Pieter Kers / Beeld.nu

Maria Schrøder tildelt «ECCS European Student Awards for Architectural Design 2023»

The European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) deler annethvert år ut prisen European Student Awards for Architectural Design. Prisen er ment å oppmuntre, men også trekke frem gode studentprosjekter som anvender stål som et sentralt element i design av konstruksjoner.

I år ble prisen tildelt to europeiske studenter, hvorav den ene ble tildelt Maria Schrøder fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for prosjektet «Parking Housing». Prosjektet dreier seg om transformasjon av et eksisterende, ikke-vernet bygg – fra parkeringshus til leiligheter. Fokuset har vært å fremheve byggets kvaliteter for å vise potensialene i det, før en eventuell diskusjon om riving oppstår.

Prisen ble delt ut under en høytidelig prisseremoni som en del av Eurosteel-konferansen i Amsterdam.

Prosjektet «Parking Housing» ble nominert til den europeiske prisen som vinner av Norske Arkitektstudenters Stålpris 2023. Denne overrekkes sammen med prispremien på 20 000 kroner under Norsk Ståldag 9. november på Grand Hotell i Oslo.

Bilde av en modell av et parkeringshus.