fbpx Bilder fra en murworkshop | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Bilder fra en murworkshop

Foto/tekst: Bente Kleven

Bilder fra en murworkshop

60 arkitektstudentar i 4. semester har delteke på murworkshop på Lillestøm.

Workshopen har vore eit årleg tilbod til arkitektstudentane arrangert av sentrale medarbeidere hos Wienerberger og Weber Saint-Gobain med støtte frå Bygg utan grenser.

Det siste norske teglverket Bratsberg (Lunde i Telemark) har di verre nedlagt produksjonen sin, men det finst framleis nok av herleg raud Bratsberg-teglstein på lage. Desse tok studentane i bruk i utforskinga si av dei arkitektoniske høva til murverket.

Dei har òg utforska og tileigna seg kunnskapar om spesielle taktile utrykk skapt med ulike murforband, nytte av relieff og dessutan ulik farge på murmørtelen. Studentane har òg fått røynsler frå muring med lettklinkerblokk (Leca).

1.jpg

2.jpg

3_1.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

16.jpg 

0
Master i arkitektur: 
GK4 Offentlig bygning