Norske Arkitektstudenters Stålpris 2019 til Thea Platou og Jonathan Storheil Værnes

Foto: Construedo

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2019 til Thea Platou og Jonathan Storheil Værnes

Thea Platou fikk prisen for oppgaven "Bricolage Barn" fra kurset Re Store Fieldwork og Jonathan Storheil Værnes for «Bolig i stål» fra kurset Tectonic Excersises.

Begge kursene var i regi av AHO. Studentene mottok også utmerkelsen 2019 European Architectural Student Awards for sine arbeider under en prisseremoni i Brüssel 14. oktober.

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen som holdes annethvert år. Juryen i år besto av Wenche Andreassen, Stig Møllersen, Lasse Kilvær og Kjetil Myhre. Prispremien er en preget stålplakett samt 10.000 kroner til hver.

Juryens uttalelse (Thea Platou):​
stalpris_2019_thea.jpg
Oppgaven baserer seg på en grundig analyse av en typisk rød låve på Toten. Analysen fokuserer på låvens konstruksjon og romlighet, og dens evne til å tilpasse seg teknologiske og kulturelle endringer. Over tid har tilpasninger av den opprinnelige trekonstruksjonen blitt gjennomført ved presise forsterkninger i stål. Denne observasjonen legges til grunn for en metode for fremtidige tilpasninger, som undersøkes videre i en serie på 24 modeller. Hver av disse identifiserer først en svakhet i eksisterende konstruksjon, og foreslår så en reparasjon av denne som samtidig utløser et nytt potensiale.
Oppgaven representerer en kreativ og bærekraftig bruk av stål. Løsningene som presenteres utnytter stålets egenskaper svært godt samtidig som de viser til en god holdning til ombruk der minimale inngrep utløser stort potensiale i det som allerede er. Metoden som utarbeides gjennom oppgaven har overføringsverdi til andre prosjekter noe som gjør den spesielt relevant. Oppgaven er eksemplarisk presentert gjennom tekst, tegning og modeller.
Juryens uttalelse (Jonathan Storheil Værnes):
stalpris_2019_jonathan.jpg
Oppgaven som ble gitt fra kurset, var en bolig for fire personer, på maksimalt 300 m2, med en tomt på 25 x 25 meter. Bygget Storheil Værnes får ut av dette utgangspunktet er en løftet glassboks, båret av skråstilte, svært slanke stålsøyler, satt i alle retninger for å sikre stabilitet. Boligen er hevet 3,6 meter over bakken, og man ankommer via en spiraltrapp i stål. Søyler fortsetter fra bakkeplan, opp gjennom gulvet, og til bjelkene som bærer ståltaket, for å unngå å bruke veggelementer til å ta dettes horisontallaster. Designeren griper muligheten til å vise frem søylenes gang, helt opp mot taket, over forkortede, indre lettvegger. Dette bæresystemet er selve uttrykket i boligen, det er ekspressivt og dynamisk, og det er også gjennomførbart.
Storheil Værnes kompletterer designet med et brutalt møblement av H-bjelker, valsede stålplater, og gardiner i finmasket stålnetting. Også kjøkken og baderomsmoduler er laget i valset, sveist, og støpt stål, noe som fullfører følelsen av et forfengelig, men like fullt selvsikkert stålbygg.

AHO gratulerer!