fbpx Ny faglig organisering ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Ny faglig organisering ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Fra venstre: Hanne Bat Finke, Rachel Troye, Lise Amy Hansen, Espen Surnevik, Nina Berre, Ole Gustavsen

Ny faglig organisering ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har vært gjennom en omorganisering. Resultatet har ført til tre nye institutter og to nye roller i ledelsen – en prorektor for utdanning og en viserektor for forskning. 

– Vi vokser og det stilles nye krav, som gjør at vi må organisere og strukturere oss på en enda bedre måte. Selv om fremdriften ble noe utsatt av pandemien så har vi brukt en tre fire år på dette prosjektet. Det ble i utgangspunktet utløst av diskusjoner vi hadde for å gjøre vår skole enda bedre, forteller rektor Ole Gustavsen

Vi har lagt ned de fire gamle instituttene og etablert tre nye; institutt for arkitektur, institutt for design og institutt for urbanisme og landskapsarkitektur. 

– Instituttene følger nå hovedprogrammene ved skolen, og det vil bli lettere for studenter og ansatte å forstå vår organisering, forteller Gustavsen. 

Tidligere var arkitekturprogrammet spredt ut på flere institutter, som leverte deler av undervisningopplegget vi tilbyr til våre arkitekturstudenter. 

– Delene i programmet hadde høy kvalitet, og var veldig bra, men var vanskelig å koordinere disse og få en god flyt og samordning i studieforløpet, forklarer Gustavsen. 

Nytt for de tre instituttene er at de vil ha lik intern organisering med en ledergruppe, et programstyre og inndelt i faggrupper med faggruppeledere.  

– Vi ønsker å gi ansatte mer innflytelse på beslutningene og at det skal bli tydeligere hvordan avgjørelser blir tatt på instituttene, sier han. 

Ikke mer sjefing
Den nye omorganiseringen tredde i kraft den 1. august 2021. Da fikk skolen også to nye rektorer, en prorektor for utdanning og en viserektor for forskning. 

– Veksten skolen har hatt de siste 10 årene har gjort er det vanskelig for en rektor å rekke over alt. Her vil disse to stillingene kunne gi et enda større fokus på vår kjernevirksomhet og selvsagt også en ny arbeidsdeling i skolens ledelse. Vi har svært sterke fagfolk på denne skolen og de trenger ikke mer sjefing. De trenger støtte og koordinering, og folk som kan følge opp våre ambisjoner og gjøre kontinuerlige forbedringer, forklarer Gustavsen. 

Selv om den interne strukturen er endret, vil mye oppleves likt for studentene. 

– Vi vil ha det samme studietilbudet, de samme kursene og de samme lærerne, og de fleste studenter tenker nok ikke noe særlig på denne instituttstrukturen, hverken nå eller tidligere. Men de ansatte kommer til å merke det ved at instituttenes indre liv og interne organisering vil være annerledes, forklarer han. 

De ansatte har vært svært involvert i denne omstruktureringen og Gustavsen er imponert over engasjementet og meningsmangfoldet som har kommet frem i denne saken. 

– Vi har hatt diskusjoner vi ikke har hatt tidligere og helt nødvendige diskusjoner på tvers av skolen - vanvittig spennende. Det rike meningsmangfold er en styrke, men kan selvsagt også være ekstremt vanskelig – særlig i saker hvor man skal komme frem til en omforent løsning.  Samtidig er det viktig for skolen å ta vare på mangfoldet fordi det gir nye perspektiver og en mer levende skole. I prosessen har vi også blitt enda bedre kjent med skolens mangfoldige innhold og ikke minst med hverandre, forteller han. 

Dette er den nye ledelsen
Fra 1. august fikk vi flere nye instituttledere, ny prorektor for utdanning og viserektor for forskning. Bli bedre kjent med dem her: 


Instituttleder for Institutt for arkitektur: Nina Berre 
nina-berre.1cd64e74c420.jpgNina Berre er arkitekt og arkitekturhistoriker med doktorgrad fra NTNU. Tidligere direktør i Norsk Form, avdelingsdirektør Arkitektur i Nasjonalmuseet og styreleder i OAT. Partner i B+E Curating Architecture and Urbanism. Skriver for tida fjerde bind (1940–1980) av Norsk arkitekturhistorie (Pax) og underviser i på masternivå i arkitekturprogrammet. Før omorganiseringen var hun instituttleder for Institutt for Form, teori og historie.
 
– Min intensjon er å profilere instituttet nasjonalt og internasjonalt og samarbeide med norsk arkitektpraksis. Vi skal utvikle undervisning og forskning gjennom bedre internt samarbeid på Institutt for arkitektur, og ved å bruke potensialet i ressursen av fremragende fagfolk som arbeider der – med bakgrunn i arkitektur, kunst, teknologi og humaniora.


Instituttleder for Institutt for design: Rachel Troye 
rachel_troye_nyhetssak.jpgRachel Troye er instituttleder ved Institutt for Design og Professor i Visuell kommunikasjon. Rachel Troye har 20 års arbeidserfaring fra designbransjen og næringslivet i Sveits og Norge med fokus på tverrfaglige prosjekter innen visuell identitet og merkevarebygging. Hun har undervist ved flere norske høyere utdannings institusjoner, innehar sentrale nasjonale og internasjonale styreverv i høyskolesektoren, bransjeorganisasjoner og en rekke sensor-, jury, og komiteoppdrag. Hun er for tiden visepresident i Cumulus, den globale organisasjonen for utdanning og forskning innen kunst og design.
 
– Institutt for Design er i en spennende fase takket være dobling av antall studieplasser. Igjennom økte ressurser til både undervisning og forskning får vi nye mulighet til styrking av våre fagfelt og vår posisjon, både nasjonalt og internasjonalt.


Instituttleder for Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur: Hanne Bat Finke 
hanne_bat_finke_.jpgHanne Bat Finke er instituttleder og førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur, og koordinator for det nye masterprogrammet i landskapsarkitektur sammen med Universitetet i Tromsø. Hun underviser hovedsakelig på førsteåret med fokus på form, prosess og dynamikk. Finke har en bred erfaring med over 20 år med egen praksis og tidligere ansettelser. I tillegg til dette har Finke vært leder for landskapskomiteene i det akademiske rådet i Danmark, som statsrådgiver i landskapsplanlegging og landskapsarkitektur. 


Viserektor for forskning: Lise Amy Hansen
lise_amy_hansen_0.jpgLise Amy Hansen er førsteamanuensis på institutt for Design. Hun studerte ved Central Saint Martins etterfulgt av en Master på Royal College of Art i London, hvorpå hun startet et eget designstudio og jobbet bredt med kultur, teater, dans og byfornyelse. Samtidig med studioet underviste hun på Central Saint Martins i flere år før hun vendte hjem igjen etter 13 år i London. Lise har en doktorgrad i interaksjon fra AHO med tittel «Communicating movement – Full-body movement as a design material for digital interaction».


– AHO bygger mye kunnskap i studio og i samarbeid med andre, samt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og vi kan godt fortelle og formidle mer om det vi gjør. Våre forskningsresultatet er også utover det vi kan kalle tradisjonelle resultater og det ligger et potensiale å se på hvordan våre fag bygger kunnskap og hvordan den kunnskapen igjen kan formidles.


Prorektor for utdanning: Espen Surnevik
espensurnevik_2017aho_080617_portrett_ansatte_nr-43-_0.jpgEspen Surnevik har hatt lærertilknytning til AHO siden 2009 og har i det siste vært instituttleder for institutt for arkitektur. Espen har også en egen arkitektpraksis og har utviklet prosjekter som Våler kirke i Hedmark (2015) og Østre Porsgrunn kirke i Telemark (2019). Allikevel er det kanskje det lille prosjektet PAN-tretopphytter i Åsnes (2017) som er det aller mest internasjonalt publiserte prosjektet til Espen.
 
– Skolen har allerede flotte utdanningsmiljøer som både må tas vare på, men også gis betingelser for videreutvikling. Jeg er stor tilhenger av at AHO er et akademi med diverse lærekrefter som representere forskjellige ståsted og anskuelser.