fbpx Ocean Industries Concept Lab med nytt innovasjonsprosjekt | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Ocean Industries Concept Lab med nytt innovasjonsprosjekt

Bridge port at dusk (c) Ocean Industries Concept Lab, AHO

Ocean Industries Concept Lab med nytt innovasjonsprosjekt

AHO skal gjøre maritim industri bedre til å designe på menneskers premisser - med virtuelle verktøy.

AHO har et ledende forskningsmiljø innen design for avanserte systemer og arbeidsplasser: forskningsgruppen Ocean Industries Concept Lab (OICL). En strategisk satsning på forskning sammen med havindustrien i Norge har gitt resultat i enda en tildeling av midler til et nytt innovasjonsprosjekt fra Norges Forskingsråd og MAROFF-programmet.

Prosjektet OPENVR - next generation virtual reality for human-centred ship design - ledes av AHO ved forskningsleder Kjetil Nordby og er et samarbeid med Vard Electro, Holocap, Pronav, Elpro Solutions, Aveva og forskningspartnerne Universitetet i Sør-Øst Norge og Univerity College London. De tre neste årene skal innovasjonsprosjektet utvikle VR-teknologi som gir en helt ny mulighet til å visualisere, utforske og oppleve fremtidens skip sammen med brukerne i en tidlig fase - og gjennom designprosessen.

OICL ved institutt for design på AHO er sterkt forankret i designpraksis innen produkt-, interaksjon-, grafisk og servicedesign. Gruppen er opptatt av å utvikle kunnskap som støtter brukersentrerte innovasjonsprosjekter i havindustriene, og har et tett samarbeid med ledende bransjeaktører. De er også kjent for utviklingen av OpenBridge Design System og forskning knyttet til nye interaksjonsteknologier.

Det er behov for å forbedre sikkerhet, arbeidsplasser og brukervennlighet til skip for å kunne redusere menneskelige feil og øke effektiviteten til skipets operasjoner. Menneskesentrert design kan bidra til å løse dette problemet, men det er per nå en sjelden faktor i vanlig norsk skipsdesign. Det er en mangel på passende menneskesentrerte skipsdesign-prosesser og samarbeidsmedier som tillater en delt forståelse for alle relevante interessenter for å delta effektivt i prosjektering av skipet.


OPENVR
OPENVR er et rammeverk for virtual reality (VR) – forbedret og samarbeidende menneskesentrert design av maritime arbeidsplasser. Rammeverket vil føre til:
1) forbedret bruker- og kundeinvolvering i design
2) trygge og menneskevennlige arbeidsplasser
3) økt innovasjon
4) lavere kostnader for nye skip

Prosjektet vil introdusere et OPENVR-rammeverk som kan kombineres med en VR-forbedret menneskesentrert design-prosess for maritim design med en VR-systemarkitektur bygget spesifikt for å støtte design av maritime arbeidsplasser. Innovasjonen vil gjøre det lettere å involvere brukere og kunder i design og evaluering av maritime arbeidsplasser.

Formidlingen vil dra nytte av forskningsgruppen OICL sin tilknytning til det brede OpenBridge-konsortiet og den årlige bransjekonferansen arrangert på AHO, Design for Maritime Digitalization. Det vil også være fokus på deling av kompetanse gjennom kurs ved AHO, Universitetet i Sørøst-Norge og University College London.

oicl21.jpg
Bridge port, daytime (c) Ocean Industries Concept Lab, AHO