Statssekretær Paul Chaffey besøkte AHO

Statssekretær Paul Chaffey besøkte AHO

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet besøkte AHO 23. september.

Han jobber for digitaliseringsminister Nikolai Astrup og fikk innføring i AHOs tjenestedesign-lab C3 og vår Ocean Industries Concept Lab.

Design for innovasjon og store og komplekse samfunnsoppgaver stod på timeplanen. Her er en liten film om hans betraktinger rett etter det to timer lange besøket.