fbpx Stortingsmodellene har kommet hjem! | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Stortingsmodellene har kommet hjem!

Stortingsmodellene har kommet hjem!

Mandag 13. juni ble siste ledd i 150-årsmarkeringen av Stortingsbygningen åpnet i byggets historiske sal, introdusert av direktøren Ida Børresen.
Her ble de fire originaltegningene av Emil Victor Langlet presentert sammen med de spektakulære bygningsmodellene laget av AHO-studentene Ole Knagenhjelm Lysne og Iselin Bogen. De tar for seg alle konkurransebidragene som skulle lede opp mot den vi kjenner nå, Langlets jubilerende stortingsbygning, innviet 5. mars 1866.

Modellene i utstillingen ble laget på AHO-studiokurset «Arkitektur på utstilling», under ledelse av Mari Hvattum, i 2014 og har blitt utstilt i forskjellige sammenhenger, bl.a. hos AHO og Nasjonalmuseet - Arkitektur. Nå er alle modellene samlet og har "kommet hjem" til Stortinget.

1_3.jpg

2_2.jpg

3_3.jpg

4_1.jpg

5_1.jpg

6_1.jpg

7_1.jpg

8_1.jpg

9_1.jpg

10_1.jpg

11_1.jpg

12_1.jpg

13_1.jpg

Teknikken som er benyttet er avansert og spesilalaget. Alle tegningene ble scannet og tegnet på nytt før man har laserkuttet og lasergravert plexiglass, satt sammen i 2-4 lag og lyssatt med LED-bånd. Dette gjør at tegningene får et nytt og spennende 3-dimensjonalt liv.
– De lyssatte modellene tar seg enda bedre ut her på søylene i historisk sal, mente stortingspresidenten Olemic Thommessen.

boken.jpg
Mari Hvattums bok kan kjøpes via AHO for studentpris 250,-.
Henvend deg i resepsjonen eller bestill via sentralbord@aho.no
0
Oppslag på stortinget.no
-
"Debatten om Stortingsbygningen 1836-1866" Mari Hvattum (red.) Pax Forlag 2016
-
Se utstillingen!
Info om omvisning på Stortinget m/jubileumsomvisning her