fbpx Tilfredse og arbeidsomme: AHO-studenter på topp | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Tilfredse og arbeidsomme: AHO-studenter på topp

Tilfredse og arbeidsomme: AHO-studenter på topp

Ingen tilbringer mer tid på skolen enn arkitekturstudentene på AHO. Samtidig er AHOs studenter av de mest fornøyde i hele landet. Ikke tilfeldig at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og NOKUT-direktør Terje Mørland valgte Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo da tallene fra Studiebarometeret skulle legges frem. 
Heltidsstudentene oppgir at de studerer 35,1 timer i uka. Det er store variasjoner mellom de ulike utdanningene. Studiebarometeret 2015, som ble lagt fram tirsdag morgen, viser i likhet med forrige undersøkelse at arkitektene bruker mest tid totalt.
Arkitektstudentene på AHO rapporterer at de samlet bruker 54,9 timer i uka på studiene, i snitt bruker landets arkitekturstudenter 48,8 timer på studiene. AHOs designstudenter bruker også langt mer tid enn landsgjennomsnittet med 48,7 timer i uka. Deretter følger odontologi med 48,5 timer, politi med 43,7, medisin med 42,9 og byggingeniør med 41,1. Språk- og litteraturstudier ligger nederst med 26,8 timer. 


Se fremleggelsen her
All informasjon og rapporter hos nokut.no + les mer i universitetsavisa.no


Studiebarometeret 
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse.
I nettportalen skal man kunne finne informasjon om resultater for ulike studieprogrammer, sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer og sammenligne resultater for et studieprogram mellom år.
Resultatene gjøres tilgjengelig i portalen i februar hvert år, i god tid før søknadsfristen til høyere utdanning. 
Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT.
Undersøkelsen går årlig ut til 2. års bachelorstudenter, til 2. års masterstudenter og til 2. og 5. års studenter på mastergradsutdanninger som er fem år eller lengre.
•    Kilde: NOKUT
0
Dette er NOKUT: 
•    Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. 
•    Hovedoppgaven er å dokumentere og informere om tilstanden i høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning. 
•    Nokuts mål er å bidra til å sikre at studenter i Norge får en relevant utdanning som holder høy kvalitet. 
•    Kilde: NOKUT