Språk

Nyheter

Workshop pictures: "Sustainability in Scandinavia"

After lecturing at the conference "Sustainability in Scandinavia" at Harvard Graduate School of Design in November 2015, the participating Schools of Architecture and Architectural firms met at AHO on May 2nd.

Bilder fra en murworkshop

60 arkitektstudentar i 4. semester har delteke på murworkshop på Lillestøm.

AHO - ein populær lærestad!

Dei første tala frå Samordna opptak er klare. Som i tidligare år kjem AHO svært godt ut i konkurransen om søkjarane. 

Masterkurs - hausten 2016

Haustens valfrie kurs er opna for oppmelding. Masterstudentane på AHO kan velje ei rekke kurs. Nokre er valbare for alle studentar på masternivå, andre kurs er spesifikke for studieprogramma.

Sider