fbpx Institutt for design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Institutt for design

Institutt for design

Institutt for design har en bred tilnærming til faget. Designtenkning er viktig og relevant for samfunnet rundt oss og utfordringene vi står ovenfor. Instituttet underviser, forsker og utvikler kunnskap innen industridesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Instituttet tilbyr designutdanning på grunnnivå, og på master og ph.d.-nivå tilbys undervisning delvis i samarbeid med de andre instituttene på AHO.

AHOs designtilnærming er velegnet for å møte utfordringene dagens samfunn står ovenfor. Designtenkningen kan bidra til positiv forandring og forståelse, løse komplekse problemer og avdekke nye muligheter. Designfaget utdanner tilpasningsdyktige, innovative, kommunikative designere, samtidig som de utvikler en bred, integrert, tverrfaglig tilnærming til designprosessen.

Centre for Design Research bidrar til internasjonal forskning gjennom praksisnære undersøkelser og kritisk, kunnskapsbasert refleksjon. Instituttets drivkraft er forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning. På denne måten knyttes studenter, kurs og pågående forskningsprosjekter nært sammen og beriker hverandre. Instituttet har et veletablert internasjonalt nettverk av samarbeidsinstitusjoner innen undervisning og forskning.

Instituttet har om lag 45 vitenskapelig ansatte og deltidslærere med bredt sammensatt akademisk og praksisbakgrunn, nasjonalt og internasjonalt. Velrennomerte deltidslærere og gjesteforelesere fra akademia og praksis hentes inn for å gi studentene inspirasjon fra den virkelige verden. På Institutt for design er drivkraften å forme fremtiden gjennom design.

Ansatte på instituttet