fbpx Master i arkitektur - karriere og studiemiljø | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i arkitektur

AHO har et godt studiemiljø med høy trivsel og arbeidsglede blant studentene. Dette kommer blant annet fram i landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel, Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT). Studentene skårer høyere enn landsgjennomsnittet på alle trivselsfaktorene. AHO er en liten skole og du blir godt kjent med dine medstudenter. Undervisningen er bygget opp med praktisk arbeid i kurs og på tegnesaler. Studiereiser og det tette samarbeidet mellom student og lærer bidrar også til det gode studiemiljøet. AHO har en studentpub med jevnlige arrangementer og tilbud om sosiale og faglige aktiviteter.

karusell_ark_1_0.jpg

karusell_ark_2_0.jpg

karusell_ark_3.jpg

karusell_ark_4.jpg

karusell_ark_5.jpg

karusell_ark_6.jpg

karusell_ark_7.jpg

karusell_ark_8.jpg

karusell_ark_9.jpg

Hva synes studentene?

espen_ark_miljo_0.jpg

Espen Heggertveit, Arkitektur diplom

På AHO får vi hvert semester egen arbeidsplass på skolen. Dette gir en nær kontakt med professorer og medstudenter. Vi sitter i store, åpne tegnesaler, hvor det foregår diskusjoner, samtaler og arbeid i dyp konsentrasjon. Vi drar stor nytte av at skolen tilbyr både landskapsarkitektur og design. Jeg har kunnet velge tverrfaglige kurs og vi disponerer de samme fasilitetene, som verksteder og 3D-lab. Man får mulighet til å dra på studieturer rundt om i verden. Jeg har også vært ett semester i Japan på utveksling.

11_4.jpg

Silvia Mihaela Diaconu, Arkitektur 5. år

Jeg trives godt med undervisningsmåten her på AHO. Vi arbeider i workshops, tegnesaler, drar på studieturer og er med på konkurranser. Lærerne motiverer studentene på en helt unik måte. De er kunnskapsrike og engasjerte, og inspirerer og pusher oss til å utvikle våre ideer. På masternivå kommer studentene fra hele verden, noe som bidrar til interessante debatter og samtaler i kaffepausene. Studentene lærer mye av hverandre og har et godt samarbeid både faglig og sosialt.

Hvordan er jobbmulighetene?

Etter avlagt diplom blir du kvalifisert til å arbeide som arkitekt, og det åpner opp for mange muligheter. Som arkitekt vil du planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg, eller jobbe med byplanlegging og byfornyelse. Du kan etablere eget firma, jobbe i bygnings- og planleggingsprosjekter og delta i samfunnsutviklingen i fylker og kommuner. Med en master i arkitektur er du rustet til å møte et arbeidsmarked i stadig utvikling.


10_3.jpg

Karlis Jaunromans, Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Skolen benytter seg av mange eksterne forelesere og samarbeidspartnere, og jeg fikk muligheten til å jobbe med folk som jeg har lest om i bøker. AHO har et veldig bra læringsmiljø hvor lærerne virkelig står på for å gi den beste undervisningen til sine studenter. Det er en internasjonal skole med professorer og studenter fra hele verden. Man kan fordype seg i mange ulike retninger og undervisningen gir deg bred kompetanse som gjør deg godt rustet til arbeidslivet. Skolen har fantastiske verksteder og et godt utstyrt bibliotek med mye plass.