fbpx Oppbygging av studiet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i arkitektur


Arkitekturstudiet går over elleve semester (fem og et halvt år) og er delt inn i en grunnundervisning i tre år (180 SP) og masternivå i 2,5 år (150 SP). Grunnundervisningen er obligatorisk, mens på masternivå står du fritt til å velge mellom ulike studio- og fordypningskurs. 


 

Grunnundervisning (1.-3. år)

I første studieår møter studentene arkitekturfaget gjennom en serie oppgaver som skaper rom for å undersøke og identifisere fagets rammeforutsetninger og kreative muligheter. Undervisningen er praksisrettet og prosjektbasert. Lærerstaben gir opplæring i arkitektens metoder og verktøy og underviser i material- og konstruksjonslære. I andre studieår løses spesifikke prosjekteringsoppgaver med realistiske konstruksjoner og detaljer. I høstsemesteret dreier det seg om boliger, mens offentlige byggeoppgaver er kjernetema for vårsemesteret. I det tredje studieåret endrer skalaen seg. Nå er det prosjekter i urbane sammenhenger som er i fokus. I høstsemesteret arbeider studentene med planlegging som verktøy, mens de i det påfølgende semesteret bruker sin kunnskap og erfaring fra hele grunnundervisningen i en større prosjektoppgave. Arkitekturhistorieundervisning løper som en rød tråd gjennom de første seks semestrene.

Institutt for arkitektur har ansvaret for de to første årene, mens Institutt for urbanisme og landskap er ansvarlig for undervisningen i det tredje året. 

Master (4. og 5. år)

I masterutdanningen blir temaene fra grunnundervisningen videreført og utdypet. Her tilbys spesialiserte studiokurs der man fokuserer på blant annet klassisk og eksperimentell arkitekturprosjektering, konstruksjonslære, bygningsvern, urbanisme og bærekraft. I tillegg kan man velge mellom seminarer der man kan fordype seg i temaer som frihåndstegning, fargeeksperimenter, materiallære, arkitekturkritikk, kulturforståelse og arkitekturhistorie. Masterstudiet avsluttes med en diplomoppgave.


studiemodell_arkitektur_aho_2022.png