fbpx Oppbygging av studiet - oppbygging av studiet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i arkitektur


Arkitekturstudiet går over elleve semester (fem og et halvt år) og er delt inn i en grunnundervisning i tre år (180 SP) og masternivå i 2,5 år (150 SP). Grunnundervisningen er obligatorisk, mens på masternivå står du fritt til å velge mellom ulike studio- og fordypningskurs. 

Studieplan og kursGrunnundervisning (1.-3. år)

1. år gir en introduksjon til arkitektur og en undersøkelse av grunnleggende forutsetninger. Du får også innføring i hvordan illustrere og presentere prosjekter. 1. år undervises av Institutt for form, teori og historie.
2. år er todelt og handler om bolig og offentlig bygning. Studentene går mer inn på detaljnivå og i konstruksjonsteknikk. 1. år undervises av Institutt for arkitektur.
3. år handler om by og arkitektur. Studentene øver på å være byplanleggere i høstsemesteret, før de på våren bruker alt de har lært i en oppgave. 3. år undervises av Institutt for urbanisme og landskap.

Master (4. og 5. år)

På masternivå kan du spesialisere deg innen klassisk og eksperimentell arkitekturprosjektering, konstruksjon, bygningsvern, urbanisme og planlegging. Du kan for eksempel ta boligkurs, teori og historie, materialteknologi og konstruksjon i tillegg til praktisk byggearbeid. Masterstudiet avsluttes med en individuell diplomoppgave. 


ark.studiemodel1.jpg