fbpx Master i design 5 år - Søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i design (5 år)

  Søk AHO: Viktige datoer 2023

   1. februar Samordna opptak åpner for søknader
   1. mars Del 1 av opptaksprøven publiseres
   9. mars Åpen dag på AHO
   21. mars Digital åpen dag
   15. april Søknadsfrist i Samordna opptak
   4. mai Del 2 av opptaksprøven publiseres
   8. mai Innleveringsfrist, opptaksprøven del 1 og 2
   30. juni Poengsum
   20. juli Samordna opptak publiserer resultat

 

Slik foregår søknadsprosessen

I 2023 tar AHO tar opp 30 studenter til Master i design.

 
  1_7.png  Samordna opptak

Søk via Samordna opptak før 15. april. Når du har søkt får du et søkernummer, som du trenger når du skal levere opptaksprøven.
 


  2_5.png  Opptaksprøve

Opptaksprøven er en digital hjemmeoppgave i to deler. Del 1 er felles for alle studieprogram, mens del 2 er spesifikk for design. De skal leveres samlet innen innleveringsfristen.

Du kan starte på opptaksprøven før du har søkt i Samordna opptak, men du kan ikke laste opp og levere den før du har fått søkernummeret ditt.
 

Opptakskrav

For å kunne søke opptak til 1. året må du ha generell studiekompetanse.

Realkompetanse
Fyller du ikke kravet til generell studiekompetanse kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må ha fylt 25 år eller mer i opptaksåret og ha minst 3 års dokumentert relevant erfaring. Det er AHO som avgjør hvorvidt en kandidats erfaring er relevant. Realkompetansesøkere må på lik linje med andre ta opptaksprøvene. 

Mer info om realkompetanse og Samordna opptak, finner du her

Opptaksprøve

Prøven er av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende. En sterk opptaksprøve kan veie opp for et svakt karaktersnitt. Se oppgavetekster fra tidligere opptaksprøver her.