fbpx Master i design 5 år - Søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i design (5 år)

  Søk AHO: Viktige datoer 2022

   1. mars kl. 09:00: Opptaksprøve del 1 publiseres
   10. mars: Åpen dag på AHO
   20. april kl. 14:00: Søknadsfrist, Samordna opptak
   5. mai kl. 09:00: Opptaksprøve del 2 publiseres
   9. mai kl. 19:00: Innleveringsfrist, del 1 og 2
   Før 1. juli Poengsum
   20. juli Resultat

 

Slik foregår søknadsprosessen

AHO tar opp 60 studenter til femårig Master i design hvert år.

 
  1_7.png  Samordna opptak

Søk via Samordna opptak før 20. april. Når du har søkt får du et søkernummer, som du trenger når du skal levere opptaksprøven.
 


  2_5.png  Opptaksprøve

Opptaksprøven er en digital hjemmeoppgave i to deler. Del 1 er felles for alle studieprogram, mens del 2 er spesifikk for design. De skal leveres samlet innen innleveringsfristen.

Du kan starte på opptaksprøven før du har søkt i Samordna opptak, men du kan ikke laste opp og levere den før du har fått søkernummeret ditt.

Gå til opptaksprøven
 

Opptakskrav

For å kunne søke opptak til 1. år, må du ha generell studiekompetanse.

Realkompetanse
Fyller du ikke kravet til generell studiekompetanse kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må ha fylt 25 år eller mer i opptaksåret og ha minst 3 års dokumentert relevant erfaring. Det er AHO som avgjør hvorvidt en kandidats erfaring er relevant. Realkompetansesøkere må på lik linje med andre ta opptaksprøvene. 

Mer info om realkompetanse og Samordna opptak, finner du her

Opptaksprøve

Prøven er av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende. En sterk opptaksprøve kan veie opp for et svakt karaktersnitt.