fbpx For søkere // Spørsmål vi ofte får: | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

For søkere // Spørsmål vi ofte får:

For søkere // Spørsmål vi ofte får:

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får om opptaksprøven, praktiske spørsmål om studiet og studiehverdagen, utveksling og mer. 


Opptak og opptaksprøven 

Jeg har lyst til å studere ved AHO. Hva må jeg gjøre?

For å søke AHO må du ha oppnådd generell studiekompetanse og gjennomføre opptaksprøven. Du søker gjennom Samordna opptak.no, innen fristen 15. april. For søkere med realkompetanse er fristen 1. mars. 
Merk at du må levere opptaksprøven innen oppgitt frist. Les mer på www.aho.no/sok

Hvor finner jeg opptaksprøven?

Informasjon om opptaksprøven finner du på www.aho.no/sok. Der finner du også datoer for når opptaksprøven blir publisert og innleveringsfrist.

Jeg har levert opptaksprøven, men ikke søkt i Samordna opptak (eller omvendt). Kan jeg likevel få opptak til AHO?

Nei. Du må både søke gjennom Samordna opptak og levere opptaksprøve for å bli vurdert for opptak.

Hvor mye teller karakterer og hvor mye teller opptaksprøven?

Karakterpoeng legges sammen med opptaksprøvepoengene. Opptaksprøven teller 2/3 og karakterer teller 1/3. Alderspoeng og tilleggspoeng kommer i tillegg. Dette betyr at en god opptaksprøve kan veie opp for en lavere karakterpoengsum.

Hva er poenggrensen for de ulike studiene?

Poenggrensen varierer fra år til år. Du kan se tidligere poenggrenser på Samordna opptak.

Hva ser AHO etter i besvarelsene på opptaksprøven?

I oppgaveteksten finner du et punkt om vurderingskriterier. Det er en fin veileder for hva en besvarelse bør inneholde for å oppnå en god poengsum.

I tillegg til vurderingskriteriene, anbefaler vi at du jobber med en tydelig og gjennomført formidling av ideen din, slik så opptakskomiteen forstår prosjektet ditt. Du kommer langt med spennende ideer og god gjennomførings- og formidlingsevne. Når du legger tid og kreativitet i arbeidet ditt vil det synes i resultatet, som igjen kan bidra til å skille deg fra mengden. Husk at det ikke finnes riktige svar på opptaksprøven, alle løser den på ulike måter. Fokuser heller på å se etter mulighetene i oppgaveteksten, fremfor begrensinger som kan gjøre det vanskelig å komme i gang.

Når får jeg vite om jeg har kommet inn?

Svar på søknad om opptak kommer fra Samordna opptak rundt 20. juli. Du har selv valgt i nettsøknaden på Samordna opptak om du ønsker svar i posten eller direkte i nettsøknaden. 

Hvis jeg allerede er student ved AHO og har søkt et annet studieprogram, må jeg levere begge delene av opptaksprøven?

Ja. Alle søkere må svare på og levere både del 1 og 2 av opptaksprøven.

Hva er annerledes med opptaksprøven nå, sammenlignet med tidligere år?

Frem til 2021 har opptaket bestått av to opptaksprøver. Opptaksprøve 1 avgjorde om du kom videre til opptaksprøve 2 eller ikke. Kun søkere som kom videre til opptaksprøve 2 ble vurdert for endelig opptak.

Nå er det kun én opptaksprøve. Det vil si at alle som leverer opptaksprøven blir vurdert for opptak, basert på poengsummen de får samlet på deloppgave 1 og 2.

Jeg har studert 2 år ved en annen institusjon. Kan jeg søke opptak rett til 3. år?

Dersom du har studert færre enn 3 år ved en relevant institusjon, må du uansett søke opptak til 1. år.

Dersom du blir tilbudt studieplass kan du søke om innpassing for emnene du har bestått som en del av graden din ved AHO. Dersom du har bachelorgrad eller tilsvarende kan du søke om innpassing direkte til 4. år på arkitektur. Les mer om dette her. Du kan også søke 2-årig master i design eller internasjonal master i landskapsarkitektur.

Praktiske spørsmål

Jeg har flyttet. Hvordan skal jeg endre adressen min?

Dersom du flytter, drar på ferie eller annet er du selv ansvarlig for å endre adressen din i nettsøknaden på www.samordnaopptak.no. Da får AHO automatisk en oppdatering i sin database.
Dersom du endrer e-postadressen din, må du også si i fra til AHO, så vi får oppdatert mailinglistene.

Hvor mye koster det å studere ved AHO?

AHO har ingen studieavgift. Alle studenter er imidlertid pålagt å betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og kopiavgift. I tillegg kommer utgifter til materialer og ekskursjoner.

Er skolen godkjent for lån i Statens lånekasse for utdanning?

Alle de ordinære studieprogrammene ved AHO kvalifiserer til full støtte i Lånekassen.

Dersom jeg kommer inn, hvor skal jeg bo?

Som student ved AHO er du medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og kan søke om studentbolig på www.sio.no.

Utveksling og videreutdanning

Tilbyr AHO utveksling hvis jeg ønsker å ta deler av graden i utlandet?

AHO har en rekke utvekslingsavtaler med skoler i hele verden. Etter tre års fullførte studier kan du utveksle i inntil to semestre og få dette godkjent som en del av graden din ved AHO. Les mer her.

Er det mulig å ta videreutdanning ved AHO?

Ja, det er mulig å ta etter- og videreutdanning (EVU) i arkitekturvern, urbanisme og systemorientert design ved AHO. Opptak til fullt program foregår hvert andre år, og vi har løpende opptak til enkeltmoduler så fremt det er tilgjengelige studieplasser.

Dersom du søker opptak til enkeltmoduler kan du senere søke deg over til fullt program. Enkeltmodulene vil da bli godkjent inn i din grad dersom du får innvilget opptak til fullt masterprogram ved senere tid.

For å søke på enkeltmoduler må du sende inn søknad via Nettskjema.

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte kontoret for etter- og videreutdanning: evu@aho.no

Undervisning

Må jeg ta Ex. Phil dersom jeg har dette fra før?

Nei. Som erstatning til dette kan du ta kurset Skriveøvelser for å få full studiepoenguttelling, dersom du ønsker det. For mer informasjon se her

Hvor mye av undervisningen har forventet oppmøte?

AHO tilbyr dessverre ikke deltidsstudium eller digital undervisning. Studieprogrammene gjennomføres fysisk på sal og verksteder i kombinasjon med forelesninger. Kursene er ikke lagt opp slik at man kan plukke emner, og man kan derfor ikke strekke et kurs over to semestre. Det er samme faglige krav for alle studentene uavhengig av tilrettelegging. Dette gjelder alle kurs. Det er ikke formelt krav om 100% tilstedeværelse, men det kan bli vanskelig å følge progresjonen med mye fravær. Skolen tilbyr ikke digital undervisning grunnet skolens pedagogikk og måten undervisningen er organisert på. 80% av studiet er gruppearbeid. Dette er viktig del av studiet, og en bevisst organisering.
 
Ta gjerne kontakt med oss om det er aktuelt med informasjon om tilrettelegging innenfor semesteret.

Flere spørsmål?

Ved spørsmål om opptak kan du kontakte oss på opptak@aho.no eller telefon 22 99 70 00