fbpx For søkere // Spørsmål vi ofte får: | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

For søkere // Spørsmål vi ofte får:

For søkere // Spørsmål vi ofte får:

Generelle spørsmål

Jeg har lyst til å studere ved AHO. Hva må jeg gjøre?

Søknad til AHO består av flere ledd. Alle søkere må søke via Samordna opptak, www.samordnaopptak.no/info/, innen fristen 15. april. For søkere med realkompetanse er fristen 1. mars. Du må også sende inn din hjemmeoppgave innen oppgitt frist.  Søkere som ikke oppfyller begge krav, vil ikke være kvalifisert for opptak.

Hvor finner jeg Opptaksprøve 1?

Opptaksprøve 1 publiseres på www.aho.no månedskiftet mars/april. Nærmere info kommer

Når får jeg svar på om jeg er videre til Opptaksprøve 2?

Alle som har levert inn opptaksprøve 1 vil få beskjed om de kommer videre eller ikke. Resultatet vil være klart i midten av mai.

Jeg har sendt inn opptaksprøve 1, men ikke søkt gjennom Samordna opptak (eller omvendt). Kan jeg likevel få opptak til AHO?

Nei, disse to leddene av søknadsprosessen er helt avhengige av hverandre.

Når får jeg vite om jeg har kommet inn?

Svar på søknad om opptak kommer fra Samordna opptak 20. juli. Du har selv valgt i nettsøknaden på Samordna opptak om du ønsker svar i posten eller direkte i nettsøknaden. 

Jeg har flyttet. Hvordan skal jeg endre adressen min?

Dersom du flytter, drar på ferie eller annet er du selv ansvarlig for å endre adressen din i nettsøknaden på www.samordnaopptak.no. Da får AHO automatisk en oppdatering i sin database.

Må jeg være superflink til å tegne for å komme inn?

Du trenger ikke være flink til å tegne, men evne til formgivning og kreativitet vektlegges i vurderingen av opptaksprøven. Så at du er «sikker på din egen strek» kan hjelpe deg godt på vei i arbeidet. Kjøp deg gjerne en skissebok du har med deg hele tiden, så du blir mer vant til å tegne.

Jeg har studert 2 år ved en annen institusjon. Kan jeg søke opptak rett i 3. år?

Nei, dersom du har studert mindre enn 3 år ved en relevant institusjon, må du uansett søke opptak til 1. år. Dersom du kommer inn kan du søke om innpassing av inntil ett års studier som del av graden din ved AHO. Dersom du har bachelorgrad eller lignende kan du søke om innpassing direkte til 4. år på arkitektur. Les mer om dette her. Du kan også søke 2-årig master i design, les mer her

Jeg har lyst til å ta deler av graden i utlandet. Er det mulig ved AHO?

AHO har en rekke utvekslingsavtaler med skoler i hele verden. Etter tre års fullførte studier kan du utveksle i inntil to semestre og få dette godkjent som en del av graden din ved AHO.

Hvor mye koster det å studere ved AHO?

AHO har ingen studieavgift. Alle studenter er imidlertid pålagt å betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og en liten kopiavgift. I tillegg kommer utgifter til materialer og ekskursjoner.

Er skolen godkjent for lån i Statens lånekasse for utdanning?

Alle de ordinære studieprogrammene ved AHO kvalifiserer til full støtte i Lånekassen. 

Dersom jeg kommer inn, hvor skal jeg bo?

Som student ved AHO er du medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og kan søke om studentbolig på www.sio.no.

Jeg har fått opptak. Når begynner studiene?

Semesteret for 1. årsstudenter starter som regel i midten av august. Datoen kan imidlertid variere fra år til år. Du vil finne nærmere informasjon om dette på aho.no, dette vil også sendes til deg etter at du har akseptert plassen.

Jeg kan ikke være tilstede på skolen første skoledag – hva gjør jeg da?

Hvis du er forhindret fra å møte til skolestart må du gi beskjed om dette til AHOs studieadministrasjonen så tidlig som mulig i forkant. Dersom du unnlater å gi beskjed vil dette føre til at du mister studieplassen.

Jeg har fått beskjed om at jeg står på venteliste. Hva vil det si?

Når opptaket er fullført, vil studieplassene bli tildelt de studentene med høyest samlet poengsum. Dersom noen av disse takker nei til plassen, eller unnlater å møte opp ved semesterstart, går plassen til neste person på venteliste. AHO tar kontakt med søkere på venteliste.

Er det mulig å søke på restplasser ved AHO?

Nei. AHO har et begrenset antall studieplasser og god søkning, og man kan ikke søke seg til AHO på Restetorget.

Hvor mye teller karakterer og hvor mye teller opptaksprøve 2?

Karakterpoeng legges sammen med opptaksprøvepoengene. Karakterer teller 1/3, og opptaksprøven teller 2/3 slik at du kan med et lavt snitt og en høy poengsum komme inn. 

Hva er poeng grensen for de ulike studiene?

Poeng grensen varierer fra år til år, og vi kan derfor ikke si noe eksakt.

Kan jeg søke om utsettelse (permisjon) av studiet?

Du kan som regel få innvilget utsettelse/permisjon av ditt studie.
Les mer her

Må jeg ta Ex. Phil dersom jeg har dette fra før?

Nei.
Som erstatning til dette kurset kan du ta et skrive/lesekurs. For mer informasjon se her

Er det mulig å ta videreutdanning ved AHO?

Ja, det er mulig å ta en etter- og videreutdanning (EVU) i arkitekturvern og urbanisme ved AHO. Det vil være opptak til nytt kull med studiestart vår 2021. Opptaket og søknadsprosessen til dette vil da foregå høsten 2020. Ønsker du å starte med studier før den tid har du mulighet til å søke på enkeltmoduler. Dette vil da bli godkjent inn i din grad dersom du får innvilget opptak til fullt masterprogram ved senere tid.

For å søke på enkeltmoduler følger du anvisningen som beskrevet her (gjelder for urbanisme) og sender din søknad til evu@aho.no. Vi praktiserer opptak til enkeltmoduler fortløpende, men da er plass betinget.

Har du ytterligere spørsmål er det bare å sende henvendelsen direkte til evu@aho.no

Kontakt

Kontakt oss på opptak@aho.no eller telefon 22 99 70 00