fbpx For søkere: Ofte stilte spørsmål | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

For søkere: Ofte stilte spørsmål

For søkere: Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får om søknadsprosess, opptaksprøven, praktiske spørsmål om studiet og studiehverdagen, utveksling og mer.


Søking, opptaksprøven og opptak

Jeg har lyst til å studere ved AHO. Hva må jeg gjøre?

For å søke AHO må du ha oppnådd generell studiekompetanse og gjennomføre opptaksprøven. Du søker gjennom Samordna opptak, innen fristen 15. april. For søkere med realkompetanse er fristen 1. mars. Merk at du må levere opptaksprøven innen oppgitt frist. Les mer på www.aho.no/sok.

Hvor finner jeg opptaksprøven?

Informasjon om opptaksprøven finner du på www.aho.no/sok. Der finner du også datoer for når opptaksprøven blir publisert og innleveringsfrister.

Må jeg gjøre alle oppgavene i opptaksprøven?

Ja. Alle deler av opptaksprøven, inkludert tilhørende underoppgaver (A, B, C, osv.) må gjennomføres og leveres for at du skal kunne bli vurdert for for opptak.

Kan jeg levere opptaksprøve uten å ha søkt i Samordna opptak (eller omvendt)?

Nei. Du må både søke gjennom Samordna opptak og levere opptaksprøven for å bli vurdert for opptak.

Når får jeg poengsummen for opptaksprøven?

Poengsummen publiseres innen 30. juni i innleveringsportalen. Du mottar en e-post når poengsummen er klar.

Hva betyr poengsummen for opptaksprøven?

Det er mulig å oppnå opptil 120 poeng på opptaksprøven. Poengsummen forteller deg hvor godt du har oppnådd vurderingskriteriene i opptaksprøven.

Hvor mye teller opptaksprøven?

Poengsummen blir lagt sammen med karakterpoengene dine, i tillegg til eventuelle tilleggspoeng og/eller alderspoeng. Den totale poengsummen er konkurransepoengene dine. Dette betyr at en god opptaksprøve kan veie opp for en lavere karakterpoengsum. Les mer om utregning av konkurransepoeng her.

Hva er poenggrensen for de ulike studiene?
Poenggrensen varierer fra år til år. Du kan se tidligere poenggrenser på Samordna opptak.
Hva ser AHO etter i besvarelsene på opptaksprøven?

Innleveringen din av opptaksprøven vurderes basert på vurderingskriteriene som står i oppgaveteksten. Poengsummen din er basert på hvor godt du har oppnådd disse vurderingskriteriene. 

I tillegg til vurderingskriteriene, er et generelt råd å sørge for tydelig og gjennomført formidling av ideen din. Det er ingen fasit på oppgavene, alle løser de på ulike måter.

Hvor mange leverer opptaksprøven? 

Det er ikke alle søkere som leverer opptaksprøven, men det er likevel en høy andel innleveringer per studieplass. Som eksempel var dette antall innleverte opptaksprøver i 2022: 

  • Arkitektur: 737 (60 studieplasser i 2022)
  • Design: 238 (60 studieplasser i 2022) 
  • Landskapsarkitektur: 191 (20 studieplasser i 2022) 

 Du får vite hvor mange som har levert opptaksprøven når poengsummen er klar i slutten av juni.

Når får jeg vite om jeg har kommet inn?

Svar på søknad om opptak kommer fra Samordna opptak rundt 20. juli. Du har selv valgt i nettsøknaden på Samordna opptak om du ønsker svar i posten, eller direkte i nettsøknaden. 

Hvis jeg allerede er student ved AHO og har søkt et annet studieprogram, må jeg levere begge delene av opptaksprøven?

Ja. Alle søkere må svare på og levere både del 1 og 2 av opptaksprøven.

Hva er annerledes med opptaksprøven nå, sammenlignet med tidligere år?

Frem til 2021 har opptaket bestått av to opptaksprøver. Opptaksprøve 1 avgjorde om du kom videre til opptaksprøve 2 eller ikke. Kun søkere som kom videre til opptaksprøve 2 ble vurdert for endelig opptak.

Nå er det kun én opptaksprøve. Det vil si at alle som leverer opptaksprøven blir vurdert for opptak, basert på poengsummen de får samlet på deloppgave 1 og 2.

Jeg har studert ved en annen institusjon. Kan jeg søke om overføring direkte til AHO på et høyere kull?

Dersom du har studert færre enn tre år ved et annet studiested, må du uansett søke opptak til første år på AHO.
 
Dersom du blir tilbudt studieplass kan du søke om innpassing for emnene du har bestått som en del av graden din ved AHO. Dersom du har bachelorgrad eller tilsvarende kan du søke om innpassing direkte til fjerde studieår på arkitektur. Les mer om dette her. Du kan også søke to-årig master i design eller internasjonal master i landskapsarkitektur.


Spørsmål om tilbud og venteliste i Samordna opptak

Jeg ønsker å reservere studieplassen min til neste år, hvordan går jeg frem?

Les mer om søknadsprosess her.

Jeg har rykket bakover på ventelisten, hvorfor det?

Som det står på Samordna opptak kan ventelisten forandre seg, begge veier. Dersom du nå har havnet lengre ned på listen, kan dette grunnes at saksbehandlerne våre har behandlet klagesaker eller lignende som har gjort at søkere har fått innpass på ventelister eller på studiet. 
 
Gjerne finn mer informasjon på Samordna opptak sine sider her.

Hvordan søker jeg om godkjenning av emner jeg har tatt tidligere ved et annet lærested?

Les mer om innpassing og godkjenning av eksterne emner her, under Ex.Phil og annen utdanningPraktiske spørsmål

Jeg har flyttet. Hvordan skal jeg endre adressen min?

Dersom du flytter, drar på ferie eller annet er du selv ansvarlig for å endre adressen din i nettsøknaden på Samordna opptak. Da får AHO automatisk en oppdatering i sin database. Dersom du endrer e-postadressen din, må du også si i fra til AHO, så vi får oppdatert mailinglistene.

Hvor mye koster det å studere ved AHO?

AHO har ingen studieavgift. Alle studenter er imidlertid pålagt å betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og kopiavgift. I tillegg kommer utgifter til materialer og ekskursjoner.

Er skolen godkjent for lån i Statens lånekasse for utdanning?

Alle de ordinære studieprogrammene ved AHO kvalifiserer til full støtte i Lånekassen.

Dersom jeg kommer inn, hvor skal jeg bo?

Som student ved AHO er du medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og kan søke om studentbolig på www.sio.no.

Utveksling og videreutdanning

Tilbyr AHO utveksling hvis jeg ønsker å ta deler av graden i utlandet?

AHO har en rekke utvekslingsavtaler med skoler i hele verden. Etter tre års fullførte studier kan du utveksle i inntil to semestre og få dette godkjent som en del av graden din ved AHO. Les mer her.

Er det mulig å ta videreutdanning ved AHO?

Ja, det er mulig å ta etter- og videreutdanning (EVU) i arkitekturvern, urbanisme og systemorientert design ved AHO. Opptak til fullt program foregår hvert andre år, og vi har løpende opptak til enkeltmoduler så fremt det er tilgjengelige studieplasser.

Dersom du søker opptak til enkeltmoduler kan du senere søke deg over til fullt program. Enkeltmodulene vil da bli godkjent inn i din grad dersom du får innvilget opptak til fullt masterprogram ved senere tid.

For å søke på enkeltmoduler må du sende inn søknad via Nettskjema.

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte kontoret for etter- og videreutdanning: evu@aho.no

Undervisning

Må jeg ta Ex.Phil dersom jeg har dette fra før?

Nei. Som erstatning til dette kan du ta kurset "Skriveøvelser" for å få full studiepoenguttelling, dersom du ønsker det. For mer informasjon se her

Hvor mye av undervisningen har forventet oppmøte?

AHO tilbyr dessverre ikke deltidsstudium eller digital undervisning. Studieprogrammene gjennomføres fysisk på sal og verksteder, i kombinasjon med forelesninger.Kursene er ikke lagt opp slik at man kan plukke emner, og man kan derfor ikke strekke et kurs over to semestre. Det er samme faglige krav for alle studentene uavhengig av tilrettelegging. Dette gjelder alle kurs. Det er ikke formelt krav om 100% tilstedeværelse, men det kan bli vanskelig å følge progresjonen med mye fravær.

Skolen tilbyr ikke digital undervisning grunnet skolens pedagogikk og måten undervisningen er organisert på. 80% av studiet er gruppearbeid. Dette er viktig del av studiet, og en bevisst organisering.
 
Ta gjerne kontakt med oss om det er aktuelt med informasjon om tilrettelegging innenfor semesteret.

Flere spørsmål?

Ved spørsmål om opptak kan du kontakte oss på opptak@aho.no eller telefon 22 99 70 00.