fbpx Master i design - Karriere og studiemiljø | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i design (5 år)

Studiemiljø

AHO har et godt studiemiljø med høy trivsel og arbeidsglede blant studentene. Dette kommer blant annet fram i landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel, Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT). Studentene skårer høyere enn landsgjennomsnittet på alle trivselsfaktorene. AHO er en liten skole og du blir godt kjent med dine medstudenter. Undervisningen er bygget opp med praktisk arbeid i kurs og på tegnesaler. Studiereiser og det tette samarbeidet mellom student og lærer bidrar også til det gode studiemiljøet. AHO har en studentpub med jevnlige arrangementer og tilbud om sosiale og faglige aktiviteter.

karusell_design_1.jpg

karusell_design_2.jpg

karusell_design_3.jpg

karusell_design_4.jpg

karusell_design_5.jpg

karusell_design_7.jpg

karusell_design_8.jpg

karusell_design_9.jpg

karusell_design_10.jpg

karusell_design_11.jpg

Hva synes våre studenter?

3_9.jpg

Frida Støvern, tidligere designstudent (tjenestedesign)

Jeg har aldri hørt om andre høgskoler hvor lærerne er så tilgjengelige som på AHO. Noen sitter med studentene sine til sene kvelder, mens andre kan du gripe tak i i gangen. Studiemiljøet på AHO er veldig godt. Her studerer man med andre som virkelig brenner for å være her. Det er en liten skole så du blir kjent med alle du har undervisning med. Jeg tror kombinasjonen av tempo og engasjement gjør forholdet til studentene ganske unikt. Man blir fort nære og gode venner.

4_6.jpg

Raoul Ronald Koreman, tidligere designstudent (tjenestedesign)

På AHO er vi utrolig heldige fordi vi har lærere som i tillegg til å ha bred kompetanse, er veldig aktive i designmiljøet. Vi får derfor fagspesialister og samarbeidspartnere utenfra som hjelper oss å utvikle praktiske ferdigheter og som bidrar i undervisningen og prosjekter. Dette gir et læringsmiljø få andre skoler kan konkurrere med. I tillegg er studentene på AHO veldig engasjerte og interesserte i det de driver med. Det gjør det spennende å studere her og skaper et inspirerende og godt studiemiljø.

5_2.jpg

Suzanne Arnesen, designstudent

Skolen har store rom, masse lys og fine inne- og uteområder som bidrar til et godt læringsmiljø. Man får tildelt en egen liten kontorplass med oppbevaring til tegnesaker og verktøy. Jeg liker at undervisningen er prosjektbasert. Man fordyper seg i ett tema som avsluttes med en innlevering og/eller presentasjon. Etterpå kan man legge det bak seg og gå videre med et nytt prosjekt. Med denne formen for undervisning blir det ikke noe skippertak. 

Hvordan er jobbmulighetene?

Mange av AHOs studenter har jobb allerede før de er ferdig med designstudiet. Det er stor etterspørsel i arbeidsmarkedet etter den kompetansen du får som AHO-student. Alt fra DnB til NAV utvikler designavdelinger og på vår karrieredag står over 30 bedrifter klare til å ta imot AHOs studenter i internships. Det er ikke uten grunn at behovet for designere øker. Designere spiller en viktig rolle i å løse utfordringene samfunnet står overfor, som digitalisering, klimaendringer og behovet for større innvirkning og bedre tjenester for innbyggerne. Som designer kan du jobbe på små eller store designkontorer i privat og offentlig sektor. Du kan arbeide som konsulent i næringslivet eller starte din egen designpraksis.

Les: Arbeidslivet jakter på designstudenter
 

Alumni


1_16.jpg

Hans-Martin Erlandsen, Spacemaker AI

Designstudiet på AHO har gitt meg en solid bakgrunn til å praktisere både som konsulent og designer. Jeg spesialiserte meg innenfor interaksjonsdesign, men har også hatt nytte av breddekompetansen man får innenfor de ulike designdisiplinene. Dette gjør at man kan fungere i mange ulike roller og prosjekter. I mitt diplomkull fikk nesten alle fast jobb før de var ferdig med masteroppgaven. De fleste er nå designere i ulike design- og IT-konsulentbyråer eller i selskaper som utvikler digitale eller fysiske produkter. AHO har et svært godt rykte i næringslivet og er definitivt en av de mest attraktive designutdannelsene i Norge.

 

jomy.png

Jomy Joseph, PhD på AHO 

Som designstudent på AHO kan du fordype deg i et hvilket som helst tema. Det er opp til deg hvor mye tid du vil bruke på å utforske og lære om det. Lærerne har bred erfaring. De tar med seg dybdekunnskap fra egen forskning og praksis og dette beriker undervisningen. Jeg mener at miljøet på AHO hjelper å få fram selvstendige studenter. Studentenes faglig utvikling blir fremmet av å kunne prøve seg frem i trygge omgivelser. Det føles som et lite samfunn: Forskjellige erfaringer og idéer føres sammen og skaper noe som er grunnleggende og nytt. Dette er spennende for meg som designer. Og jeg ønsket derfor å fortsette på AHO,  nå som PhD-student.

9_3.jpg

Simon Sandoval, Halogen

Det jeg likte best med å studere på AHO var friheten til å kunne velge mellom fag, kurs og prosjekter å fordype seg i. Dette har vært viktig i starten av karrieren min fordi det gjorde meg bevisst på hva slags designer jeg er og hvilken retning jeg ville gå. På AHO får du hands-on erfaring gjennom  samarbeid med private selskaper og offentlig sektor, samt muligheten til å lære av studenter fra hele verden med ulik bakgrunn i design. I tillegg er det et veldig nært forhold mellom lærere, forskere og studenter som gjør det utrolig trivelig og spennende å studere på AHO.