fbpx Oppbygging av studiet - Landskap | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Master i landskapsarkitektur UiT/AHO 5 år

På AHO i Oslo (Institutt for urbanisme og landskap)

1. år: Introduksjon til landskapsarkitektur - Form
Du får en grunnleggende introduksjon til landskapsarkitektur. Formgivning og den kunstneriske dimensjonen i faget er spesielt viktig.

2. år: Landskapspraksiser - Systemer
Du får grunnleggende trening i å formgi i ulike skalaer med vekt på hvordan ulike systemer (både naturlige og menneskeskapte) virker sammen.

3. år: Urbanisme - Fellesrom
Du får en bred introduksjon til fagfeltet urbanisme. Det vektlegges å syntetisere kunnskap om det naturgitte, samfunn og kultur som grunnlag for utforming av lokalsamfunn, nærmiljø og fellesrom. I sjette semester (vårsemesteret) legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet.
 

På UiT i Tromsø

4 år: Spesialisering i og for arktiske/subarktiske forhold
I det fjerde året tilbys det en spesialisering i og for arktiske/subarktiske forhold

5. år: Spesialisering i og for arktiske/subarktiske forhold
I det femte året tilbys det en spesialisering i og for arktiske/subarktiske forhold. I siste semester gjennomføres diplomoppgaven. 


studieprogram_oppdatert_09.03.21.png