fbpx Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur

Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur

Instituttet omfatter undervisning, forskning og utvikling innen urbanisme og landskapsarkitektur.

Kunnskapsproduksjon i kjerneområdene arkitektur og landskapsarkitektur utvikles med en bred flerfaglig tilnærming. Instituttet vektlegger tett samspill og dialog mellom ulike urbanisme- og landskapsorienteringer. I en produktiv utveksling mellom undervisning og forskning adresseres aktuelle utfordringer innenfor by-, landskaps- og arkitekturfeltet samt urbane utviklingsprosesser i ulik skala. By- og byplanhistorie, byteori, landskapsarkitekturhistorie og landskapsteori er integrert i all undervisning.

Instituttet er spesielt fokusert på spesifikke aspekter i lokale situasjoner som også har global relevans. Dermed bidrar instituttets virksomheter både til lokale og globale diskurser.

Eksempler er instituttets vedvarende fokus på norsk byforming og hagekunst forstått i Europeisk sammenheng og arktiske og subarktiske habitater som laboratorier for klimautsatte byer og landskap. Instituttet demonstrerer på alle nivåer en tett kontakt og dialog med samfunnsaktører og er med og setter agenda i viktige byutviklingsspørsmål.  

Instituttet har en sterk internasjonal profil med et etablert nettverk av samarbeidsinstitusjoner innen så vel praksis, undervisning og forskning. Instituttet tilbyr en master i landskapsarkitektur, og samarbeider med instituttene Arkitektur og Form, teori og historie om master i arkitektur.

Instituttets utdanningstilbud omfatter i tillegg erfaringsbasert videreutdanningsmaster i urbanisme og doktorgradsutdanning.
Mer om urbanisme her

Instituttets forskning er organiseret i forskningssenteret Oslo Centre for Urban and Landscape Studies

Emneord: Byer, storskala arkitektur, landskap, urbane praksiser, urban design, byplanlegging, byutvikling, urban transformasjon, regionplanlegging, landskapspraksis og landskapsurbanisme, urban økologi, vann og tilrettelegging, urbant media- og teknologipraksis og nettverksbyen, medvirkningsprosesser, mapping, GIS, urbanisme- og landskapshistorie, teori med fokus på byplanhistorie, landskapsteori, periurbanisme

Ansatte på instituttet