fbpx Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur

Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur

Instituttet omfatter undervisning, forskning og faglig utvikling innen urbanisme og landskapsarkitektur.

Instituttet vektlegger dialog og samspill mellom ulike tilnærminger til urbanisme, arkitektur og landskapsarkitektur. I en produktiv utveksling mellom undervisning og forskning adresseres aktuelle utfordringer innenfor by-, landskaps- og arkitekturfeltene, og urbane utviklingsprosesser i forskjellig skala utforskes. By- og byplanhistorie, byteori, landskapsarkitekturhistorie og landskapsteorier inngår i instituttets undervisning og forskning.

Institutt for urbanisme og landskap arbeider med spesifikke aspekter i lokale situasjoner som også har global relevans. Slik bidrar instituttets virksomhet både til lokale og globale diskurser. Eksempler på forskingstemaer ved instiuttet er: norsk urbanisme og urbanitet, byrom og offentlighet, urbane og peri-urbane landskap samt arktiske og subarktiske habitater som laboratorier for klimautsatte byer og landskap. 

Instituttet har tett kontakt og dialog med ulike samfunnsaktører fra privat, offentlig og sivil sektor, for å utvikle samarbeid, utveksle kunnskap, få fram viktige byutviklingsspørsmål og sette nye agendaer.  

Instituttet har en sterk internasjonal profil med et etablert nettverk av samarbeidsinstitusjoner innen praksis, undervisning og forskning. 

Instituttet samarbeider med Institutt for arkitektur om masterutdanningen i arkitektur (5,5 år) og tilbyr to masterutdanninger i landskapsarkitektur: en toårig internasjonal mastergrad og en femårig, full masterutdanning som foregår i samarbeid med Universitetet i Tromsø. I tillegg tilbyr instituttet en videreutdanningsmaster i urbanisme som gir graden Erfaringsbasert master. Instituttet bidrar også til forskerutdanningen ved AHO.

Instituttets forskning inngår i forskningssenteret Oslo Centre for Urban and Landscape Studies, OCULS

Instituttleder: Hanna Dencik Petersson​

Se liste over ansatte på instituttet på Institutt for urbanisme og landskap.