fbpx Oppbygging av studiet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er et samlingsbasert deltidsstudium. Studiet omfatter 90 studiepoeng og går over tre år. Opptak til studiet skjer annethvert år.

Studieplan og kurs

Masterutdanningens seminarserie er delt inn i 9 selvstendige moduler som du tar over to år. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven (Modul 10). 

De fleste modulene omfatter 2 seminar dager à tre dager og inkluderer pensumlitteratur, selvstudium og hjemmeeksamen. Enkelte seminardager vil legges utenfor skolen og kombinerer forelesninger og diskusjoner med befaringer og byvandringer. 

Ekskursjoner
En av modulene er en studietur til en by i Europa. Reise, opphold og bevertning ved byvandringer og studieturer bekostes av studentene og kommer i tillegg til studieavgiften. Tidligere destinasjoner har blant annet vært Berlin og London.  

bilde_3berlin_2017_videreutdanningsmaster_i_arkitekturvern_ved_aho.jpg
Foto: Even Smith Wergeland
bilde_4_videreutdanningsmaster_arkitekturvern_ved_aho.jpg
Foto: Even Smith Wergeland

Undervisningskrefter
Institutt for form, teori og historie på AHO har det faglige ansvaret for videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Den erfaringsbaserte masteren står i sentrum av et bredt nettverk av forskning, undervisning og praksis innen arkitekturvern på AHO med koblinger til en rekke eksterne fagmiljøer som bidrar i studieløpet. De viktigste lærekreftene presenteres under.

even.jpgEven Smith Wergeland er førsteamanuensis ved Institutt for form, teori og historie ved AHO. Han forsker på og underviser i arkitekturhistorie, byplanhistorie og arkitekturvern, med særlig ansvar for sistnevnte felt. Han publiserer jevnlig om en rekke ulike tema, deriblant urban bevaring, sportsarkitektur, kulturarv og kulturpolitikk.
kolbjorn.jpgKolbjørn Nesje Nybø er amanuensis ved Institutt for form, teori og historie, og gjesteprofessor ved Arkitektskolen i Aarhus, Danmark. Han ble utdannet ved AHO (1989), og har i tillegg studert ved Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Nybø har undervist innen arkitekturhistorie og arkitekturvern ved Lund Universitet og Arkitektskolen i Aarhus, og vært Fylkeskonservator i Sogn og Fjordane fylkeskommune.


Pensum
Artikler og kompendier blir lagt ut på AHOs læringsplattform i løpet av studiet, i tillegg til et mindre utvalg pensumbøker som studentene kjøper. 

Arkitekturvern på AHO
Fagfeltet arkitekturvern er nært beslektet med kulturminnevern, men legger særlig vekt på vern som et arkitektonisk anliggende. I dette ligger det en invitasjon til å jobbe med, tegne om, transformere og bearbeide kulturminner gjennom arkitektonisk design. Som studium har det vokst frem gjennom norsk og internasjonal arkitekturutdanning, med forgreininger til andre utdanningsmiljø som også jobber med vern. 

AHO er en ettertraktet samarbeidspartner bland de beste universitetene i verden. Studiet samarbeider blant annet med Humbolt Universität i Berlin og Columbia University i New York.  Skolen har et åpent, mangfoldig, kreativt og rikt studentmiljø som formes av ulike stemmer og tilnærminger. Vi ser ikke etter én måte å tenke, være eller utforske verden på.