fbpx Studio Positions | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Studio Positions

studio_positions.jpg

Studiepoeng: 24p 
Lærere: Lisbeth Funck og Matthew Anderson

Studio Positions tilbyr kurs i arkitekturprosjektering organisert i kursserier over 4 semestre der tilnærmingen til temaene tar utgangspunkt i ulike posisjoner og kontekster i hvert semester. Kursseriene gir studentene mulighet til å forfølge et personlig arkitektonisk interesse og gå dypere inn i et diskusjon, både intellektuelt og formelt. Aktuelle samfunnsdiskusjoner, retninger innen kunst, filosofi, sosiologi og økologi, og aktuelle arkitekturdiskurser er rammen for designoppgavene som utvikles individuelt eller i samarbeid, parallelt med  diskusjoner, foredrag, workshops, tekster, lesninger i plenum og studieturer. 

Semesteret er organisert i fire faser og prosjektene utvikles kontinuerlig med følgende progresjon:
  • Utvikling av et arkitektonisk konsept
  • Det sosiale: Introduksjon av skala, materialitet, struktur og aktivitet.
  • Det generelle og det spesifikke: Romlige og konstruktive prinsipper
  • Et arkitektonisk prosjekt

Studio Positions tilrettelegger for studentene til å konsentrere seg og etablere sitt eget ståsted gjennom et individuelt formelt arkitektonisk språk, og gjennom å inspirere dem til å fordype seg i de sosiale og kulturelle utfordringene som preger vår tid, samt reflektere over hvordan disse utfordringene påvirker vårt forhold til det arkitektoniske rom og hvordan vi bruker det. 

Studioet har som mål å utvikle nye grunnleggende tilnærminger til arkitekturen som legger til rette for en mer bærekraftig fremtid. Vi er opptatt av ikke bare hvordan arkitektur lages, men også tilstedeværelsen av arkitektur og den estetiske opplevelsen den produserer. 

Slik vi forstår Byggekunst refererer begrepet til arkitekturens grunnleggende oppgave som er å bringe sammen de tekniske aspektene, det målbare, ved arkitekturen med det kunstneriske, det sanselige, gjennom en helhetlig tilnærming til arkitektonisk utforming. Kurset pedagogikk vektlegger den åpne dialogen som en forutsetning for en dypere forståelse av arkitekturens grunnleggende premisser og dermed vår evne å posisjonere oss i den kontinuerlige arkitektoniske diskursen.