fbpx 2014 Høst | Page 4 | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

2014 Høst

Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi
Course code: 
40 301
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet. Dvs. bestått grunnundervisning / bachelor i arkitektur.

Course content

Tilvirkning og representasjon av arkitektonisk rom i film/video:
En teoretisk og praktisk undersøkelse mot et diskursivt rom i video/film.
- Arkitektonisk kropp og rom i film har siden filmens begynnelse inspirert og påvirket arkitektonisk praksis. Nye produksjons- og representasjonsteknikker i 3D-verktøyer, spill, film og video fortsetter å utfordre vår forståelse for, og utvikling av det arkitektoniske rommet.
- Fordypningskurset ”Arkitektur & Film” skal sette fokus på kroppens og rommets morfologi undersøkt i fotografiske og bevegelige bilder. Kursets mål er å videre forstå, påvirke og kritisk utvikle det arkitektoniske rommet gjennom en fenomenologisk og perseptuell tilnærming.
- Kurset anvender videokamera og redigeringsverktøy som kreative redskaper til individuelt å observere, registrere og tolke ulike situasjoner og fenomener og med målet om på ny informere en romlig arkitektur.
- I en avsluttende eksperimenterende workshop i videoopptak og editering skal den individuelle erfaringen søke å argumentere for en tilvirkning og representasjon av arkitektonisk rom på film – et rom som ikke kan eksistere utenfor filmen/video.

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått en introduksjon til teorier innen arkitektur, film og video knyttet til kursets tema.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått en grunnleggende opplæring i bruk av digitalvideokamera og redigeringsverktøy (Adobe Premiere) som registrerings-, observerings- og fortolkningsredskap.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått mulighet til å se på bruk av kamera/redigeringsverktøy som arkitektoniske hjelpemiddel for å føre en avansert, eksperimentell prosjektering basert på en aktuell, kritisk arkitekturdiskurs.

Working and learning activities

Kurset starter med en historisk, teoretisk og filosofisk diskusjon om film generelt, og om kinematisk representasjon av det arkitektoniske rommet i sær. Studentene introduseres til emnet via en forelesningsrekke, litteratur og en serie med film og videovisninger.
Øvelser i videoskissering* og videoeditering oppøver studentenes praktiske ferdigheter og innsikt i forholdet mellom rom og bilde, og rom i bilde.
En kursdag består typisk av en forelesning, visning av film/video, produksjon og diskusjon av videoskisser.
Studentene jobber for hver kursdag individuelt med oppgavene og leverer i slutten av dagen. Produsert material diskuteres i plenum. På to av kursdagene settes fokus på opplæring i bruk av programvare for video redigering (Adobe Premier Pro).
Avsluttende uke har et eget program. I år settes det fokus på menneskets kropp i bevegelse og i møte med romlige infrastrukturer og/eller hindringer. Kurset samarbeider en uke med den fransk/sveitsiske Butoh danser Julie Dind. Resultatet av sammarbeidet skal publiseres.

*Video-skisser (å tegne, drodle og male med video).

Mandatory courseworkPresence requiredComment
Presence requiredNot required10 kursdager (tirsdager). Oppmøte til forelesning.
Exercise10 kursdager (tirsdager). Gjennomføring av individuelle øvelser (videopptak).
1 uke (fordypningskursuke). Deltakelse og produksjon av endelig film.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Presence required:Not required
Comment:10 kursdager (tirsdager). Oppmøte til forelesning.
Mandatory coursework:Exercise
Presence required:
Comment:10 kursdager (tirsdager). Gjennomføring av individuelle øvelser (videopptak).
Mandatory coursework:
Presence required:
Comment:1 uke (fordypningskursuke). Deltakelse og produksjon av endelig film.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualPass / fail10 videoskisser levert og diskutert på kursdagene.
IndividualPass / failEndelig film produsert og diskutert i fordypningskursuke (workshop).
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:10 videoskisser levert og diskutert på kursdagene.
Form of assessment:
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:Endelig film produsert og diskutert i fordypningskursuke (workshop).
Workload activityComment
Individual problem solvingHver kursdag stilles det en ny oppgave som bearbeides individuelt og gjennomgåes samme dag i plenum. Materialet som leveres er en kort video samt en konsis tekst.
LecturesHver kursdag åpner med en times lang forelesning om dagens emne (pensum).
Individual supervisionPå slutten av hver kursdag diskuteres de individuelt produserte videoskissene i plenum.
Avsluttende fordypningskursuke organiseres i form av en workshop fra mandag til fredag. Hver student lager sin egen film / installasjon og ytrer en skriftlig kritisk refleksjon på grunnlag av eget produsert visuelt material.
Ekstern sensor vurderer de individuelle ti kursdagene samt gjennomgår materialet fra avsluttende workshop.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Individual problem solving
Comment:Hver kursdag stilles det en ny oppgave som bearbeides individuelt og gjennomgåes samme dag i plenum. Materialet som leveres er en kort video samt en konsis tekst.
Workload activity:Lectures
Comment:Hver kursdag åpner med en times lang forelesning om dagens emne (pensum).
Workload activity:Individual supervision
Comment:På slutten av hver kursdag diskuteres de individuelt produserte videoskissene i plenum.
Workload activity:
Comment:Avsluttende fordypningskursuke organiseres i form av en workshop fra mandag til fredag. Hver student lager sin egen film / installasjon og ytrer en skriftlig kritisk refleksjon på grunnlag av eget produsert visuelt material.
Workload activity:
Comment:Ekstern sensor vurderer de individuelle ti kursdagene samt gjennomgår materialet fra avsluttende workshop.

Start semester

Arkitektur på utstilling

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Arkitektur på utstilling
Course code: 
80 501
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level - admitted to master level

Course content

"Architecture on Display" is a research based studio course organized in collaboration with the Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS) and the National Museum of Art, Architecture and Design. The course studies the relationship between architecture and public debate, looking particularly at the architectural competition as mass medium. From the competition for a Norwegian parliament building in 1856, to the Munch Museum competition in 2010, architectural competitions have triggered heated debates on identity, self expression, art, and modernity, and have been keys to urban and architectural development. Studying selected architectural competitions, this studio scrutinizes architectural competitions as vehicles for public negotiation and debate.

The course will result in an exhibition, built and designed by the students, as well as an anthology of essays. Through literature studies, archival research, model building, exhibition design, and academic writing, the course sets out to examine the relationship between architecture and public debate in modern Norway. The course is related to OCCAS' new research project "The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe".

Learning outcome

The students will curate an exhibition in AHO, parts of which will be shown also at the National Museum's architecture section in 2015. They will also write essays for an edited collection. Through this work, the students will gain experience with exhibition design, curatorial practice and theory, model building, and knowledge of architectural exhibitions. They will also gain experience in academic research and writing, archival practices and architectural theory. As such, the studio constitutes a research education, introducing students to the academic craft and fundamental issues related to architectural research.

Working and learning activities

Project design, lectures, reading seminars, archival research, individual research, academic writing, model building and exhibition design.

Curriculum

Elser, Oliver and Peter Cachola Schmal (eds.) The Architectural Model: Tool, Fetish, Small UtopiaFrankfurt: Deutsches Architekturmuseum, 2012.

Habermas, Jürgen Borgerlig offentlighet: dens fremvekst og forfall (utdrag), Oslo:Gyldendal 1991.

Lending, Mari og Mari Hvattum, Vor Tids Fordringer: norske arkitekturdebatter 1818-1919, Oslo: Pax 2012.

Lipstadt, Hélène (red.), The Experimental Tradition. Essays on Competitions in Architecture, NY: Princeton Architectural Press 1989.

Mandatory courseworkPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltetNot requiredAkademisk essayskriving
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Presence required:Not required
Comment:Akademisk essayskriving
Mandatory coursework:
Presence required:
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignment-Pass / failEssay writing
Other assessment method, define in comment field-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:Essay writing
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activity
Lectures
Planning assignment
Written assignments
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Workload activity:Planning assignment
Workload activity:Written assignments

Start semester

Det nye kollektivet: Nettverk

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Det nye kollektivet: Nettverk
Course code: 
40 505
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level (bachelor in architecture).

Course content

Studio B3 continues with its search towards an architectural awareness that seeks to establish sustainable relationships between Nature and Culture and where the experience, discoveries and inventive thinking from the earlier "The New Collective" courses actively will be used and/or further developed.
The new relationship between nature and culture that studio B3 in the next courses investigates is utilized through the futher understanding, development and discovery of architectures elemtary properties and architectural space.
In order to approach this new correlation, the courses will at the start of the semester seek to dig deeper into the social/cultural changes and challenges that mark our time and discuss how these changes in different ways have influenced our relationship to the architectural space and how we use it.
Sets of living and the threshold between private and public, as well as the local and the global, will be debated in order to create a content in which the individual again compiles a consciousness towards architecture and hence attitude towards nature.

The New Collective: Network (autumn 2014)
Each student shall define and argue for their own program intentions.
The Task is to make a desired relationship between; a social construct, a built construct, and an environment/milieu.
Each of the constructs has their own particular "Network". The challenge is how these networks architecturally can relate to one another as a new desired "Network", the new collective.

Learning outcome

At the end of the course, students will have increased their knowledge and skills within:
advanced, experimental architectural design.
Process preparation/adaption.
Development of own working method.
Architectonic programming/development of a precise visual and written argumentation towards an architecture.

Working and learning activities

Introduction to the task - lectures and discussions.
Drawings/models/texts.
Site/Study-trip.
Conclusion.

Presence requiredComment
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Comment:
Comment
Vurderinger:
Comment:
Workload activityComment
Individual problem solvingSemesteroppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Individual problem solving
Comment:Semesteroppgave

Start semester

Representasjoner av byen

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Representasjoner av byen
Credits: 
6
Course code: 
60 301
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

This course has urban representations as its thematic focus. We will look into various forms and ways of representing the city within architecture, planning and politics. We will furthermore explore a selection of theoretical frameworks for understanding urban representations. The course will explore questions such as: How is the contemporary city represented towards the outside world? What kind of urban features are highlighted? What kind of voices and perspectives on the city are represented?

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; The students will learn about urban representations and what their main characteristics are in terms of visual, verbal and rhetorical contents.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; The students will be trained in reading, discussing and presenting theoretical texts. More specifically the students will learn to categorise various types of representations and how to see them within a broader contexts of urban development.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; The students will acquire competence that prepares them, based on their own material, for writing a final discursive paper about urban representations.

Working and learning activities

The course will consist of three parts: 1) a selection of lectures on urban representations, 2) reading of a selection on theoretical texts (students are to prepare presentations for seminar discussions), 3) background research related to the writing a final paper.

Presence requiredComment
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Comment:
Comment
Vurderinger:
Comment:

Start semester

Master studio Landscape Architecture; Mixmasterplan

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Master studio Landscape Architecture; Mixmasterplan
Course code: 
60 503
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian / English
Person in charge
Iwan Thomson
Course content

Changing urban spaces

The industrial city with its heavy traffic machines is dead! The citizens of Oslo are growing vegetables on rooftops and city squares. Cycling, public transportation and densification of the city are all themes on the political agenda. This creates a huge potential of a rich city life! The questions are: which strategies and design principles should create the new urban spaces? Should we continue developing our cities based on the logic of cars or learn from the historical cities?

During the course “Mixmasterplan” we will investigate and illustrate the potential of the future city and the future public urban spaces. Oslo is our case and the students will work with relevant and specific urban spaces to reveal how these can act as catalysts of urban development both in the short and long term. Thus, both temporary and permanent strategies will be discussed. We will debate a new city mix where the classical, modern and post-modern city can be turned into something new, something else – but what will it look like?

The city consists of combinations of landscape and buildings that merges to become a cityscape with different transitions of public and private, inside and outside. The course will focus on the urban space as a whole, and does not draw boundaries between landscape architecture and architecture as buildings. Students with different academic backgrounds from architecture, urbanism and landscape architecture are therefore invited to participate. The starting point is an interdisciplinary one: we assume that the best solutions happen in the thresholds between disciplines. A good example of thinking of the city as a whole is clearly stated in Giambattista Nolli, the Pianta Grande di Roma from 1784.

An illustrated future
A large amount of today's architectural production occurs in the visualization process. Throughout the course we will focus on the visualization of future urban spaces. The urban public space affects everyone and should therefore be visualized for everyone. This is perhaps most important for drastic changes to be able to get popular support. Plan, section and 3D perspectives are the conventional methods, but there are perhaps others? The entire design process should continuously be developed through model work, either digital or physical.

Learning outcome

Develop an understanding of the relationship between buildings and urban spaces.
Aquire methods to develop the potential of the relationship between buildings and the urban space in-between.
Aquire methods to develop unconventional future urban space concepts
Develop methods to generate an urban space design through digital and physical modeling

Working and learning activities

The course consists of three main parts:

1. Oslo – connected spaces
What is specific for Oslo? What are the potential of the landscape, the climate and the city culture? What creates an urban space? Where are the odd and charming squares, why are some urban spaces sad and empty? In this initial phase the students will, through their presence in the city, map the spatial and programmatic potential and peculiarities of Oslo.

2. The urban space
On specific sites the students will develop, design and illustrate an urban space’s potential through a remix of the current situation. How can one transform the urban space with the scale of people, not cars, in mind? What is the urban space’s relationship to the surrounding buildings? How can an urban space strategically be developed to ensure the current and future needs? In this phase we will develop spatial discussions, but also utopian illustrations, which might as well have a political agenda.

3. The city as a whole
The logic of the city is fascinating, the ingredients of the city are often extremely different from district to district or between neighborhoods. The development of the city happens in bits and pieces with different focus at a different times. All this become the diverse city that we love. In this concluding phase the students will connect their project to one organism – a mixmasterplan!

Excursion
Malmø and Copenhagen are two forward-thinking cities. In these two cites several methods have been used in the planning processes, from temporary to permanent strategies.
In Malmø we will focus on the last decades' planning of housing and infrastructure and which urban spaces this creates. In Copenhagen we will look at several urban squares, from the classical parks (e.g. Kongens have) to the urban spaces created in a modern, social city planning context (e.g. Superkilen). In both cities we will focus on new infrastructure, public transportation, bicycle infrastructure and pedestrian systems and which urban city life this potentially could create.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required

Start semester

GK3 Architecture and Design history 2

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK3 Architecture and Design history 2
Course code: 
80 130
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Passed first year

Course content

The course gives an introduction to architectural history, design history and art history from ca 1850 until today

Learning outcome

The students will gain knowledge of main works, tendencies and periods in modern architecture, design and art history. They will learn to recognize architectural works and design products from the period, and to analyze them with respect to use, construction, material and historical context.

Working and learning activities

Lectures, student presentations and reviews.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Workload activity
Curriculum
Lectures
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Curriculum
Workload activity:Lectures
Workload activity:

Start semester

Landscape Urbanism for Deltas in an Era of Climate Change

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Landscape Urbanism for Deltas in an Era of Climate Change
Course code: 
60 508
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level courses / Bachelor

Course content

The design research studio will begin with a critical reading of key sections of the 2013/2014 Intergovernmental Panel for Climate Change Report (IPCC 2013/ 2014). The focus will then be on a selective number of deltas—which host more than half of the world’s population and produce the lion’s share of global economic value. Deltas are amongst the earth’s most inherently vulnerable territories with regards to climate change and man has yet to figure out how to appropriately respond to the predicted consequences of increased vulnerability, which includes storm surges, sea level rise, both increased flooding and drought, and extreme rainfall. The hazard-prone areas threaten water and food security, human settlement and transport. Clearly the stakes, in terms of human and financial capital, are extremely high and need urgent attention. Design attention and creative thinking is part of the necessary ‘game-changers’ that must figure into a paradigm shift for such deltaic landscapes.

The design research will investigate the evolving relationship between environmental concerns and rapid urban growth by focusing on deltas, which are facing tremendous challenges regarding the interplay between culture/nature and city/water. It will parallel work being carried out in the Institute on the Mekong Delta in Vietnam and studio participants are to choose a delta—for instance the Ganges-Brahmaputra (Bangladesh), Mississippi (US) Nile (Egypt), Indus (Pakistan), Irrawaddy (Myanmar), Yangtze (China), Zaire (Congo)—in which they would create interpretive maps and projective cartography.

The main objective is to develop maps in order to first understand, by way of critical comparison, the challenges facing development and the opportunities to re-edit the existing urban and rural environments of deltatic cities and fertile lands. Thereafter, landscape urbanism scenarios, across scales, will be made to restate the balance between city and nature, consumptive and productive space, impermeable and porous surfaces, urban and rural.

This design research studio-atelier is different than a normal studio in the sense that it does not meet regularly/ weekly, but instead is designed around intensive workshop sessions and independent work of studio participants. It is intended as a very small studio-atelier for maximum 6 students who are highly motivated and primarily for students who have followed the landscape urbanism studio in the 2nd semester of the master course.

Learning outcome

Upon completion of the design research studio-atelier students should have the tools to carry out independent work that has prepared them well for the diploma semester ahead. In the best case, a particular aspect of work itself can be extended into the diploma in one way or another. Regardless, students would have developed skills in critical reading of complex texts for fields other than that of design, refined the creation of interpretative maps and projective cartography and developed a skill for scenario development (asking and making design possibilities, across scales, for ‘what if’).

Curriculum

READING LIST

Holling, CS (1973) Resilience and stability of ecological systems,’ Annual Review of Ecology and Systematics, Vol 4, pp. 1-23.

 

Holling, CS (2010) ‘Engineering resilience versus ecological resilience’ in Gunderson, L.H., Allen, C.R., Holling, C.S. (eds) Foundations of Ecological Resistance, Washington: DC, p. 55-66 (reprint from 1996, National Academy of Sciences: National Academic Press).

 

IPCC (2013) Climate Change 2013: The Physical Science Basics, Group I Contribution to AR5 IPCC Fifth Assessment Report, Geneva: IPCC Secretariat.

 

IPCC (2014) Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Group I Contribution to AR5 IPCC Fifth Assessment Report, Geneva: IPCC Secretariat.

 

IPCC (2014) Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, Group III Contribution to AR5 IPCC Fifth Assessment Report, Geneva: IPCC Secretariat.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required

Knapphet og kreativitet (SCS): Nes

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Knapphet og kreativitet (SCS): Nes
Course code: 
40 508
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

Students who register for this course MUST ALSO ENROLL THEMSELVES IN THE ELECTIVE COURSE 'Associative Modeling and Fabrication ", both because the content is closely linked to the studio course and because the schedule for these two courses are synchronized. These two courses do not follow the regular layout of elective courses, i.e. elective course every Tuesday, partly because the studio course goes away for several weeks during the semester to build. Please follow this call for elective course, so that we won't have a lot of work with rebooking etc. afterwards.

Exceptions are made for students who graduate program this semester.

Course content

The focus of The Scarcity and Creativity Studio is to design and build a prototype of a small cottage which the Municipality of Nes is to install in local farms to increase farmers income by renting them in the summer. The studio also has other commissions which may need some development during the coming semester: 1. Meditation Space in Manresa, Spain; 2. a Tourist Road Project in Norway; 3. A Small Art Gallery in Helsinki.

Learning outcome

Expected learning outcomes
Knowledge, skills and competences:
On completing the course, the student:
• know about, and develop skills and competences about building design of a small housing unit
• know about, and develop skills and competences about detailing and specifications of a small housing unit
• know about, and develop skills and competences about building regulations regarding of a small housing unit
• know about, and develop skills and competences about building costs and budget management during construction
• know about, and develop skills and competences about relating the design of a building and building it.
• will have acquired the skill of using manual tools for building
• will have acquired the skill of using mechanical tools for building
• know about, and develop skills and competences about conditions of scarcity and climatic conditions

Working and learning activities

The development of the work during the semester will follow a pre-determined path which has been thought out in order to provide the pace and logistics which the studio needs to follow if it is to fulfil its aims.
We will work as if we were one architectural studio fulfilling a commission, some of the work will be individual, mostly architectural design, and most of the work will be done in groups. Everyone is expected to contribute to this joint effort performing those tasks which are for the benefit of the whole studio. The studio will focus on joint production rather than individual expression.

Step one: Each student will develop individual proposals for the project.
Review one: review of the individual projects and choice of projects which continue.
Step two: Students will form teams of two or three. The composition of the teams will be based on similar/compatible/complementary characteristics of the individual projects delivered in Step One. Each of these teams will develop one joint design, which will bring together characteristics of the individual designs.
Review 2: Review of the team projects and choice of projects which continue.
Step three: The Studio will choose one project to build and develop a complete set of architectural drawings, a detailed list of all materials required for the construction, assembly instructions and costs
Review 3: Review of the mock-ups, lists of materials, cutting schedules, assemblies, and construction phasing with a view to discussing construction difficulties which may arise during the construction period in the Open City.
Step Four: Construction in AHO of parts to be transported and assembled in Nes
Step 5: Preparing the work for the AHO WORKS exhibition.
Final Review: Final examination/review to assess the work of the semester.

Teaching Methods:
The studio will be based mainly on one-to-one and group discussion of student work.
There will also be group discussions, lectures, demonstrations, and workshops.

Students who join this studio will have to also enrol in the ‘Associative Modelling and Fabrication’ course because its contents are highly linked to the studio program development.

It is a requirement of the course that students spend the time needed to assemble the building in Nes. Although it is difficult at this stage to determine the length of the period of assembly our estimation is around two weeks. During this time students will have to provide their own lodgings and food. Students must also take out insurance that covers them while traveling and during the construction period.

Curriculum

 

The Big Book of Small House Designs: 75 Award-Winning Plans for Houses 1,250 Square Feet or Less.  New York: Black Dog & Leventhal Publishers, 2004.

Adjaye, David, and Peter Allison. David Adjaye Houses: Recycling, Reconfiguring, Rebuilding.  London: Thames & Hudson, 2005.

Anderson, Mark , and Peter  Anderson. Prefab Prototypes. Site-Specific Design for Offsite Construction. Princeton Architectural Press, 2007.

Anker, Peder. From Bauhaus to Ecohouse: A History of Ecological Design.  Baton Rouge, La.: Louisiana State University Press, 2010.

Bastide, Jean-François de. The Little House: An Architectural Seduction.  New York: Princeton Architectural Press, 1996.

Beorkrem, Christopher. Material Strategies in Digital Fabrication.  New York, N.Y.: Routeledge, 2013.

Broome, Jon. The Green Self-Build Book: How to Design and Build Your Own Eco-Home.  Totnes: Green Books, 2007.

Broto, Carles, William George, and Marta Rojals. Small Houses.  Barcelona: Links, 2007.

Broto, Carles, Jacobo Krauel, William George, and Jay Noden. Cabins: Small Wood Houses.  Barcelona: Links, 2008.

 Superb Cabins: "Small Houses in Nature".  Barcelona: Links, 2007.

Broto, Carles, Jay Noden, and William George. Eco-Friendly Architecture.  Barcelona: Links, 2011.

Brown, Azby. The Very Small Home: Japanese Ideas for Living Well in Limited Space.  Tokyo: Kodansha International, 2005.

Bruvoll, Annegrete, and Karine Nyborg. On the Value of Households' Recycling Efforts. Vol. no. 316, Oslo: Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen, 2002.

Christophersen, Espen Borgir. Technology Survey for Renewable Energy : Integrated to Bridge Constructions: Wind Solar Wave and Tidal. Vol. Nr. 112, Oslo: Statens vegvesen, 2012.

Gauer, James, and Catherine Tighe. The New American Dream: Living Well in Small Homes.  New York: Monacelli Press, 2004.

Herzog, Thomas, and Kathrin Draeger. Timber Construction Manual.  Basel: Birkhäuser, 2004.

Hildner, Claudia, and Sergio Pirrone. Small Houses: Contemporary Japanese Dwellings.  Basel: Birkhäuser, 2011.

Homb, Anders, and Sivert Uvsløkk. Energy Efficient Windows with Cultural Value: Measurements and Calculations. SINTEF Building and Infrastructure, 2012.

Hugues, Theodor, Ludwig Steiger, and Johann Weber. Timber Construction: Details, Products, Case Studies.  Basel: Birkhäuser, 2004.

Kjellberg Christensen, Kasper, Elisabeth Kron, and Morten Carlsbæk. Sanitary Aspects of Composting Biodegradable Waste: Towards a Nordic Evaluation Model. Vol. 2000:512, København: Nordisk ministerråd, 2000.

Krauel, Jacobo. "New Houses: Compact & Prefab." 

Liddell, Howard. Eco-Minimalism: The Antidote to Eco-Bling.  London: RIBA Publ., 2013.

Lindman, Åke E. son. Swedish Architecture in Wood: The 2004 Timber Prize.  Stockholm: Arvinius förlag, 2004.

Swedish Architecture in Wood: The 2008 Timber Prize.  Stockholm: Arvinius förlag, 2008.

Lowenstein, Oliver, and Juliet Bidgood. Inspiring Futures: European Timber Architecture for the 21st Century.  Exeter: Centre for Contemporary Art and the Natural World, 2007.

McLeod, Virginia. Detail in Contemporary Timber Architecture.  London: Laurence King, 2010.

Mussard, Maxime. A Solar Concentrator with Heat Storage and Self-Circulating Liquid. Vol. 2013:164, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2013.

Piironen, Esa. Small Houses in Finland.  Helsinki: Rakennustieto, 2007.

Pople, Nicolas. Small Houses.  London: Laurence King, 2003.

Proctor, Rebecca. 1000 New Eco Designs and Where to Find Them.  London: Laurence King Publ., 2009.

Roaf, Susan, Manuel Fuentes, and Stephanie Thomas-Rees. Ecohouse: A Design Guide.  London: Routledge, 2012.

Ross, Peter, Andrew Lawrence, and Giles Downes. Timber in Contemporary Architecture: A Designer's Guide.  Buckinghamshire: TRADA technology, 2009.

Schittich, Christian, ed. Small Structures, Detail, 2010.

Schleifer, Simone. Small Eco-Houses.  Köln: Evergreen, 2007.

Shannon, Kelly. "Eco-Engineering for Water: From Soft to Hard and Back." S. 163-82. Dortrecht: Springer, 2013.

Smith, Peter F. Architecture in a Climate of Change: A Guide to Sustainable Design.  Amsterdam: Elsevier, 2005.

Smith, Ryan E. . Prefab Architecture a Guide to Modular Design and Construction. John Wiley & Sons, 2010.

Solem, Håvard. Environmental and Economic Efficiency in Recycling of Household Waste, Pollution Control and Land-Use Changes. Vol. 2004:141, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2004.

Staib, Dörrhöfer, and Rosenthal. Components and Systems. Detail. 2008 Edition

Stoner, Carol Hupping. Goodbye to the Flush Toilet: Water-Saving Alternatives to Cesspools, Septic Tanks, and Sewers.  Emmaus, PA: Rodale Press, 1977.

Tofte, Kjersti Erlandsen. Bærekraftig Materialvalg I Landskapsarkitekturen: Fokus På Tre.  [Ås]: [K.E. Tofte], 2010.

Tostrup, Elisabeth, and Kristin Askgaard. Norwegian Wood: The Thoughtful Architecture of Wenche Selmer.  New York: Princeton Architectural Press, 2006.

Van der Ryn, Sim. The Toilet Papers: Designs to Recycle Human Waste and Water ; Dry Toilets, Greywater Systems, & Urban Sewage.  Santa Barbara: Capra Press, 1978.

Weller, Bernhard, and Dejanira Bitterer. Glass in Building: Principles, Applications, Examples.  Basel: Birkhäuser, 2009.

Wenz-Gahler, Ingrid. Flush!: Modern Toilet Design.  Basel: Birkhäuser, 2005.

 

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment field-Pass / failWorking and learning activities
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:Working and learning activities
Workload activityComment
LecturesDet stilles krav til at prosjekteringsoppgaver leveres til avtalt tid. Oppmøte på gjennomganger er obligatorisk.
Planning assignmentUnder workshops inngår også byggeperiode på AHO/Nes.
Group work
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment:Det stilles krav til at prosjekteringsoppgaver leveres til avtalt tid. Oppmøte på gjennomganger er obligatorisk.
Workload activity:Planning assignment
Comment:Under workshops inngår også byggeperiode på AHO/Nes.
Workload activity:Group work
Comment:

Start semester

Computational Design og Fabrikasjon

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Computational Design og Fabrikasjon
Course code: 
40 304
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Grunnleggende kunskaper i Rhino.
NB : Kurset er kun åpent for studenter av ACDL og SCL studiokurs.

Course content

Fordypningskurset er knyttet til og vil støtte 'Advanced Computational Design Studio' og 'Scarcity and Creativity Studio'. Organisert som to parallelle løp hvor studentene kan velge enten assosiative modellering eller digital fabrikasjon. Hvert løp består av tre konsentrerte ukesøkter med fokus på læring og eksperimentering.

Komponenten 'assosiative modellering' vil introdusere nybegynnere i assosiativ design, og de som allerede kjenner Grasshopper til en serie av programvarens generative verktøy. Nybegynnere vil bli gitt et valgt arkitektonisk objekt å modellere, mens mer avanserte Grasshopper-brukere vil undersøke muligheten for utvikling forskjellige typer kontinuerlige strukturer.

Komponenten 'digital fabrikasjon' vil introdusere ulike digitalt drevne fabrikasjonsmetoder . Studentene skal individuelt utforske en av disse metodene, og enten produsere et paper eller utforske relaterte metoder og verktøy .

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; ha kunnskap innen assosiativ modellering / digital fabrikasjon

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; ha ferdigheter innen assosiativ modellering / digital fabrikasjon

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; ha kunnskap og ferdigheter som benyttes i studiokurset

Working and learning activities

1. Forelesninger og seminarer om utvalgte emner om 'computational design' og / eller fabrikasjon
2. Tutorials på individuell og gruppebasis for utvikling av ferdigheter.
3. Instruksjoner mot masternivå selvstendig forskning og prosjektutvikling.
4. Workshops som introduserer spesifikke temaer og ferdigheter

Merk: Alle instruksjoner er basert på aktiv deltakelse fra studentene og 90% frammøte

Curriculum

Anbefalt lesing :

Bøker:

·         Ayres, P. ed. (2012) Persistent Modelling. London: Routledge.

·         Beorkrem, C. (2013) Material Strategies in Digital Fabrication. London: Routledge.

·         Dunn, N. (2012) Digital Fabrication in Architecture.

·         Frazer, J. (1995) An Evolutionary Architecture. London : AA Publications. PDF Online: http://www.aaschool.ac.uk/publications/ea/intro.html

·         Kolarevic, B. Ed. (2003) Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing. London. Taylor and Francis.

·         Kolarevic, B. and Malkavi, A. Eds. (2005) Performative Architecture – Beyond Instrumentality. London: Spon Press.

·         Kolarevic, B. and Klinger, K. Eds. (2008) Manufacturing Material Effects: Rethinking Design and Making in Architecture. London: Routledge.

 

Ytterligere litteratur vil bli introdusert i løpet av kurset på individuell basis .

 

Online ressurser :

 

Grasshopper :

http://www.grasshopper3d.com/

Grasshopper Guider :

http://www.grasshopper3d.com/page/tutorials-1

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment field-Pass / failSe arbeidsformer og læringsaktiviteter
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:Se arbeidsformer og læringsaktiviteter
Workload activityComment
Group workdeltagelse
Written assignmentsdeltagelse. levert arbeide.
Individual problem solvingrelevans, kvalitet og omfang
kvalitet og omfang
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Group work
Comment:deltagelse
Workload activity:Written assignments
Comment:deltagelse. levert arbeide.
Workload activity:Individual problem solving
Comment:relevans, kvalitet og omfang
Workload activity:
Comment:kvalitet og omfang

Start semester

Boligfortetting i dybden

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Boligfortetting i dybden
Course code: 
40 503
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Trondheim is, like many other small and medium-sized Norwegian cities, in the process of being drained of commercial trade.

The annual reduction in trading turnover is approximately 7%. This leads to a center that houses restaurants, cafes and bars, but which is not providing a wide range of retail and services. The result is value reduction and decay in the city and subsequent escape to residential areas and shopping centers in the city's border. Simultaneously, building codes and regulating authorities have a museum-like attitude towards conservation and new growth.

Originally, these urban centers were often characterized by an urban mix of homes, shops, restaurants and office space within the same blocks and buildings. This type of programmatic diversity can solve the city's problems and create new housing and quality of living . A complex mix of features and programs within the block structure is a model that is relevant and can revitalize the contemporary city.

It may be desirable to increase the amount of housing in Trondheim. This will strengthen the local retail industry and be connected to current public transport hubs. In addition, there is a need for new types of trade areas and connecting paths on the ground floor.
In a general, it should be examined how new housing can provide new living conditions that are not found in existing buildings. It should also be possible demolition and reconstruction of parts of the existing buildings, which are often listed.

The quarters in the center of Trondheim is usually relatively large, often characterized by two-story wooden buildings with some larger, new singular buildings. The streets are wide. The interior of the quarters have the potential for densification since the traditional courtyard usually does not have buildings in it and is often vacant.

The task:

In a representative selection of urban blocks the students will analyze existing structural and architectural typologies and design principal examples of infill development on a general level. Based on this work it shall be made a more detailed project in "Midtbykvartalet". Both replacement of buildings and densification of existing ones should be considered, but must be weighed against the site's opportunities and program guidelines.

The program is to establish new homes of varied sizes, as well as new commercial space on the ground floor linked to existing buildings. It should be pursued building strategies that have a 200 year standard in the interests of sustainability. This will be explored in terms of long-term use, flexible solutions and primary structural element resistance. Also relevant to this is question is the possibility of replacement of secondary structural elements and infrastructure.
Building solutions will be investigated as a "platform" of generality rather than "specific integration".

The projects of the students shall deal with this time perspective while going in a conscious dialogue with the existing buildings .

The development potential is approximately 5,000 m2.

In spring and autumn Jarmund/Vigsnæs Architects work with densification in this quarter commissioned by IC Dahl real estate.
The program differs in part from students' task, but it is desirable to investigate possible synergy effect between office work and student work. The office work will be produced slightly ahead of

Learning outcome

Knowledge :

Upon completion of the course the student should be able to work analytically in a large scale with densification. The student will also acquire knowledge about the design of housing and related commercial premises.

Skills:

Upon completion of the course the student will master skills such as drawing, modeling and visualization at a high level. Students will master methodological skills required in connection with producing a complex project.

Working and learning activities

Teaching and learning activities :

During the semester, the student will be asked to work in different scales, both in drawing and model. It will be kept short exercises that focus on specific aspects of the students projects.

Courseworks requiredPresence required
1Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Courseworks required:1
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scale
Project assignmentIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Workload activity
Planning assignment
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Planning assignment

Pages