fbpx Tema og konsepter i landskapsarkitekturen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Tema og konsepter i landskapsarkitekturen

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Landscape Architecture's Themes and Concepts
Emnekode: 
60 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for første året for studenter i master landskapsarkitektur. Det er åpent for andre studenter med bachelor.

Om emnet

Norsk landskapsarkitektur kan de siste årene vise til en rekke interessant prosjekter i en voksende disiplin og profesjon. Fagets metoder tar utgangspunkt i blant annet geografien, fagets lange historie, paradigmeskifter, som har bl.a. inspirert urbanismefagets senere praksis.
Kurset gir et innblikk i og en oversikt over viktige temaer og elementer i landskapsarkitekturens og urbanismens praksis, gjennom bedriftsbesøk, praktiserende fagfolk og gjennom besøk på byggeplasser og nyanlegg i Oslo.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten forstå hvordan økologiske og infrastrukturelle faktorer former byen, og få innsikt i noen av landskapsarkitekturens elementer og metoder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset inneholder 7 forelesninger med forelesere fra instituttet og 3 forelesninger med eksterne skandinaviske landskapsarkitekter, samt 1 avsluttende seminar. Forelesninger vil fokusere på spesielle temaer i landskapsarkitekturen: gatetrær, parker, gater, plasser, vann, skinner, hagekunstens historie, samtidslandskapsarkitektur osv.

7 forelesninger tirsdag formiddag 9:00-11:00 fra august til oktober:
• Forelesning 1: 23.8. Rainer Stange: «Water is the logic of the landscape»-
• Forelesning 2: 30.8. Jeppe Aalgaard Andersen: «City Paving»
• Forelesning 3: 6.9. Alf Haukeland: «St. Olavs Hospital»
• Forelesning 4: 13.9. Rainer Stange: «Urban Trees»
• Forelesning 5: 20.9 Jeppe Aalgaard Andersen: «It’s all about Water»
• Forelesning 6: 27.9 Alf Haukeland: «Tendencies in Landscape Architecture»
• Forelesning 7: 4.10 Rainer Stange: «Rails»
3 forelesninger torsdag kveld 18:00-20:00 med temaet: skandinavisk landskapsarkitektur

Forelesning : 13.10. Thorbjörn Andersson, Sweco, «Works”.

Forelesning: 27.10. Rikke Juul Gram, Schønherr, «Works».

Forelesning: 10.11. Inge Dahlman, Landskapsfabrikken, «Works».

Pensum

Obligatorisk lesning:

Boulevard Book. History, Evolution, Design of Multiway Boulevards Allan Jacobs Allan Jacobs. Elizabeth MacDonald, Yodan Rofe. The MIT Press August 2003

The Fundamentals of Landscape Architecture. Waterman, Tim. AVA Publishing, Lausanne, Switzerland, 2009

 Digital Landscape Architecture Now. Amoroso, N. & Hargreaves, G.

Thames and Hudson 2012

 

Foreslått lesning:

Great Streets. August 1995 The MIT Press August 1995

Des arbres dans la ville.  Caroline Mollie, Actes Sud & Val'hor, Paris, 2009

Promenades de Paris. Adolphe Alphonse, Paris, 1867-73, 2002

Blågrønn hovedstad. Oslo Elveforum, Oslo, 2010

Design With Nature . McHarg, Ian. 1971,  Garden City: Natural History Press.

The Granite Garden . Spirn, Anne Whiston, New York, Basic Book, Inc., 1984.

CENTER,  Volume 14: On Landscape Urbanism (Paperback) The Center for American Architecture and Design; 1st edition (April 1, 2007)

Landscape Urbanism  - Kerb 15 (Paperback) RMIT Press 2007

The Recovering of Landscape . Corner, ed. 1999. Princeton Architectural Press.

The Landscape Approach . Lassus, Bernard. 1998, University of Pennsylvania Press.

Mappings . Cosgrove, Denis (ed.), 1999, London

Unnatural Horizons: Paradox and Contradiction in Landscape Architecture . Weiss, Allen S., 1989, New York : Princeton Architectural Press

Theory in Landscape Architecture . Swaffield 2002 University of Pennsylvania Press

The Landscape Urbanism Reader. Charles Waldheim. Princeton Architectural Press; 2006

Territories: From Landscape to City . Agence Ter  and Lisa Diedrich  (Editor). 2008, Birkhäuser Basel

Intermediate Natures: The Landscapes of Michel Desvigne

by E. Kugler  (Translator), James Corner  (Foreword), Gilles A. Tiberghien (Contributor)

2008, Birkhäuser Basel

The New Economy of Nature. Gretchen Daily and Katherine Ellison, Island Press, 2003

Politics of Nature, Bruno Latour and Catherine Porter. Harvard University Press, 2004

Living Systems. Margolis/ Robinson, 2007. Built examples,

innovative materials and technologies in landscape architecture praxis.

Magazines:
Daidalos

JOLA  (Journal of Landscape Architecture)

New geographies

‘ scape: The International Magazine of Landscape Architecture and Urbanism

Topos: European Landscape Magazine

Also, you might want to check out following thematic websites on the internet:

LE: NOTRE www.le-notre.org

LE:NOTRE°Mundus  Le Notre’s non- European partners network

ECLAS The European Council of Landscape Architecture Schools

ELASA - European Landscape Architecture Students Association

NLA- Norwegian Landscape Architects (Students) Association

IFLA International Federation of Landscape Architects

European Urban Landscape Partnership: the planning and management of the urban landscape

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave--Innlevering
Innlevering av individuelle oppgaver på en stående A4-side fredag etter hver forelesning, både de 7 formiddagsforesningene og de 3 kveldsforelesningene. A4-sida skal inneholde en tegning med en tekst, men ingenting hentet fra internet.
Seminar 14.-18. november = fordypningsuke og avslutning for fordypningskurs ved Giambattista Zaccariotto. 3 utvalgte temaer fra høstens produksjon skal bearbeides og bedømt av en jury fredag den 25. november.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:-
Kommentar:Innlevering
Innlevering av individuelle oppgaver på en stående A4-side fredag etter hver forelesning, både de 7 formiddagsforesningene og de 3 kveldsforelesningene. A4-sida skal inneholde en tegning med en tekst, men ingenting hentet fra internet.
Seminar 14.-18. november = fordypningsuke og avslutning for fordypningskurs ved Giambattista Zaccariotto. 3 utvalgte temaer fra høstens produksjon skal bearbeides og bedømt av en jury fredag den 25. november.