fbpx 60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Themes and Concepts in Landscape Architecture
Emnekode: 
60 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2020
Maksimum antall studenter: 
30
Emneansvarlig
Janike Kampevold Larsen
Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for førsteårs-studenter ved master i landskapsarkitektur. Kurset er åpent for andre studenter på masternivå.

Om emnet

Kursbeskrivelse

Kurset introduserer studentene til grunnleggende begreper og elementer i landskapsarkitekturen generelt. Det gir en bred innføring i hvordan faget undervises ved AHO da studentene blir introdusert for de fleste lærerne ved instituttet og får innsikt i deres spesialkompetanse. Kurset gir en innføring i fagets relasjoner til andre disipliner, i hagekunstens historie, arealplanlegging, byrom og byforming, økologisk infrastruktur, vannets rolle i samtidslandskapet. 

 

Kurset er strukturert rundt forelesninger og seminarer. Enkelte lærere vil ta studentene på felttur.

Ansvarlig lærer:

Janike Kampevold Larsen, Hannes Zander

Gjesteforelesere: 

Marianne Skjulhaug, Rainer Stange, Sabine Muller, Luis Callejas, Peter Hemmersam, Elisabeth Ulrika Sjødahl, Hanne Bat Finke, Jonny Aspen, Karin Helms, Giambattista Zaccariotto

Læringsutbytte

Studentene skal forstå hvordan økologiske og infrastrukturelle faktorer former og danner premiss for bylandskapet, samt å få en bred kunnskap om landskapsarkitekturens temaer og konsepter.

Studentene introduseres til grunnleggende landskapsteori og urbanistisk teori.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset inneholder 11 forelesninger med forelesere fra instituttet. 

JKLarsen's forelesninger etterfølges av seminarer.

Forelesninger vil fokusere på kjernetema i instituttets portefølje i forksnings og undervisning. 

Forelesninger tirsdag formiddag 10:00-12:00 fra august til oktober:

 • August 25: Janike Kampevold Larsen: Introduction to landscape architecture’s core concepts, relationship to other fields and to theories. 

 • September 1: Hanne Bat Finke: Landscape art, when form is more than function

 • September 8: Rainer Stange: Garden history. Water in the Garden over 1000 Years.

 • September 15: Luis Callejas: The Nature of Image

 • September 22: Peter Hemmersam: Urban design 

 • September 29: Jonny Aspen: Urban space

 • October 6: excursion week

 • Oktober 13: Marianne Skjulhaug: Peri-urban – anticipation and temporality

 • Oktober 20: Sabine Müller: Water urbanism, water machines, water places

 • Oktober 27: Elisabeth Sjødahl: Beautiful Landscapes and Heavy Pollution - larger landscape projects organized as environmental infrastructures

 • November 3: Karin Helms

 • November 10: Giambattista Zaccariotto: Void as a tool in urban landscape configuration

Pensum

Obligatorisk lesning:

Relevant litterature til hver forelesning og det påfølgende seminaret vil bli lastet opp på Moodle.  

Foreslått lesning 1:

Boulevard Book. History, Evolution, Design of Multiway Boulevards Allan Jacobs Allan Jacobs. Elizabeth MacDonald, Yodan Rofe. The MIT Press August 2003

The Fundamentals of Landscape Architecture. Waterman, Tim. AVA Publishing, Lausanne, Switzerland, 2009

Digital Landscape Architecture Now. Amoroso, N. & Hargreaves, G. Thames and Hudson 2012

Foreslått lesning 2:

Great Streets. August 1995 The MIT Press August 1995

Des arbres dans la ville.  Caroline Mollie, Actes Sud & Val'hor, Paris, 2009

Promenades de Paris. Adolphe Alphonse, Paris, 1867-73, 2002

Blågrønn hovedstad. Oslo Elveforum, Oslo, 2010

Design With Nature . McHarg, Ian. 1971,  Garden City: Natural History Press.

The Granite Garden . Spirn, Anne Whiston, New York, Basic Book, Inc., 1984.

CENTER,  Volume 14: On Landscape Urbanism (Paperback) The Center for American Architecture and Design; 1st edition (April 1, 2007)

Landscape Urbanism  - Kerb 15 (Paperback) RMIT Press 2007

The Recovering of Landscape . Corner, ed. 1999. Princeton Architectural Press.

The Landscape Approach, Lassus, Bernard. 1998, University of Pennsylvania Press.

Mappings,  Cosgrove, Denis (ed.), 1999, London

Unnatural Horizons: Paradox and Contradiction in Landscape Architecture . Weiss, Allen S., 1989, New York : Princeton Architectural Press

The Landscape Urbanism Reader, Charles Waldheim. Princeton Architectural Press; 2006

Territories: From Landscape to City . Agence Ter  and Lisa Diedrich  (Editor). 2008, Birkhäuser Basel

Intermediate Natures: The Landscapes of Michel Desvigne by E. Kugler  (Translator), James Corner  (Foreword), Gilles A. Tiberghien (Contributor) 2008, Birkhäuser Basel

The New Economy of Nature. Gretchen Daily and Katherine Ellison, Island Press, 2003

Politics of Nature, Bruno Latour and Catherine Porter. Harvard University Press, 2004

Living Systems. Margolis/ Robinson, 2007. Built examples,

innovative materials and technologies in landscape architecture praxis.

Magazines:
Daidalos

JOLA  (Journal of Landscape Architecture)

New geographies

‘ scape: The International Magazine of Landscape Architecture and Urbanism

Topos: European Landscape Magazine

Also, you might want to check out following thematic websites on the internet:

LE:NOTRE www.le-notre.org

LE:NOTRE°Mundus  Le Notre’s non- European partners network

ECLAS The European Council of Landscape Architecture Schools

ELASA - European Landscape Architecture Students Association

NLA- Norwegian Landscape Architects (Students) Association

IFLA International Federation of Landscape Architects

European Urban Landscape Partnership: the planning and management of the urban landscape

I individuell veiledning vil gi hver student få tekst og litteratur som er relevant for oppgavetemaet deres. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttStudentene skal levere en skriftlig oppgave ved semesterets slutt. De velger ett av temaene det er blitt forelest over, fordyper seg i dette og skriver en oppgave på 4-5 sider. De vil få veiledning i fordypningskursuken. Oppgave leveres 15 november.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene skal levere en skriftlig oppgave ved semesterets slutt. De velger ett av temaene det er blitt forelest over, fordyper seg i dette og skriver en oppgave på 4-5 sider. De vil få veiledning i fordypningskursuken. Oppgave leveres 15 november.