fbpx 60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Landscape Architecture's Themes and Concepts
Emnekode: 
60 302
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
20
Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for første året for studenter i master landskapsarkitektur. Det er åpent for andre studenter på masternivå.

Om emnet

Kursbeskrivelse

Norsk landskapsarkitektur har i de siste årene produsert en rekke prosjekter med høy kvalitet I en voksende disiplin og profesjon. Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie, med fokus på geografi, paradigmeskifte, folkehelse, har landskapsarkitektur vokst til en viktig profesjon i en tidsalder med store problemer. Landskapsarkitekturen har verktøyene til å løse mange av verdens problemer.

Studentene vil bli introdusert gjennom mange aspekter av historisk og samtidig landskapsarkitektur, både innenlands og utenlands, samt hvordan teorier og metoder de siste årenes innflytelse på urbanismen og realiserte prosjekter gjennom bedriftsbesøk og prosjektbesøk i Oslo.

Ansvarlig lærer:

Rainer Stange

Gjesteforelesere: 

Elisabeth Ulrika Sjødahl, Sabine Muller, Luis Callejas og Giambattista Zaccariotto Åsa von Malortie, Erik Brand Dam, Iwan Thomson

Læringsutbytte

Studentene skal forstå hvordan økologiske og infrastrukurelle faktorer former og danner premiss for bylandskapet, samt å få en bred kunnskap om landskapsarkitekturens temaer og konsepter.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset inneholder 7 forelesninger med forelesere fra instituttet og 3 forelesninger med eksterne skandinaviske landskapsarkitekter, samt 1 avsluttende seminar. Forelesninger vil fokusere på spesielle temaer i landskapsarkitekturen: gatetrær, parker, gater, plasser, vann, skinner, hagekunstens historie, samtidslandskapsarkitektur osv.

7 forelesninger tirsdag formiddag 9:00-11:00 fra august til oktober:

 • Forelesning 1: 21.8. Rainer Stange: «Water is the logic of the landscape»-  
  • Befaring Bjerkedalen park
 • Forelesning 2: 28.8. Rainer Stange: «Urban Trees»
  • Kontorbesøk Dronninga landskap, Dronningens gate 22.
  • Befaring Dronning Eufemias gate and Kong Håkon den 5.s gate.
 •  Forelesning 3: 4.9. Rainer Stange:  «Rails»
 •  Forelesning 5: 18.9 Luis Callejas: «Recent projects and persistent inquires»
 • Forelesning 6: 25.9 Elisabeth Ulrika Sjødahl:  «"Landscapes in change"»
 • Forelesning 7: 2.10 Sabine Muller: «Environments - an approach to urban design»

Studietur uke 41

3 forelesninger torsdag kveld 18:00-20:00 med temaet: skandinavisk landskapsarkitektur

 • Forelesning 8: 18.10. Åsa von Malortie, Sweden «Works».
 • Forelesning 9: 26.10. Erik Brand Dam, Denmark «Works».
 • Forelesning 10: 8.11. Iwan Thomson, Norway: «Works».
Pensum

Obligatorisk lesning:

Boulevard Book. History, Evolution, Design of Multiway Boulevards Allan Jacobs Allan Jacobs. Elizabeth MacDonald, Yodan Rofe. The MIT Press August 2003

The Fundamentals of Landscape Architecture. Waterman, Tim. AVA Publishing, Lausanne, Switzerland, 2009

 Digital Landscape Architecture Now. Amoroso, N. & Hargreaves, G. Thames and Hudson 2012

 

Foreslått lesning:

Great Streets. August 1995 The MIT Press August 1995

Des arbres dans la ville.  Caroline Mollie, Actes Sud & Val'hor, Paris, 2009

Promenades de Paris. Adolphe Alphonse, Paris, 1867-73, 2002

Blågrønn hovedstad. Oslo Elveforum, Oslo, 2010

Design With Nature . McHarg, Ian. 1971,  Garden City: Natural History Press.

The Granite Garden . Spirn, Anne Whiston, New York, Basic Book, Inc., 1984.

CENTER,  Volume 14: On Landscape Urbanism (Paperback) The Center for American Architecture and Design; 1st edition (April 1, 2007)

Landscape Urbanism  - Kerb 15 (Paperback) RMIT Press 2007

The Recovering of Landscape . Corner, ed. 1999. Princeton Architectural Press.

The Landscape Approach . Lassus, Bernard. 1998, University of Pennsylvania Press.

Mappings . Cosgrove, Denis (ed.), 1999, London

Unnatural Horizons: Paradox and Contradiction in Landscape Architecture . Weiss, Allen S., 1989, New York : Princeton Architectural Press

Theory in Landscape Architecture . Swaffield 2002 University of Pennsylvania Press

The Landscape Urbanism Reader. Charles Waldheim. Princeton Architectural Press; 2006

Territories: From Landscape to City . Agence Ter  and Lisa Diedrich  (Editor). 2008, Birkhäuser Basel

Intermediate Natures: The Landscapes of Michel Desvigne by E. Kugler  (Translator), James Corner  (Foreword), Gilles A. Tiberghien (Contributor) 2008, Birkhäuser Basel

The New Economy of Nature. Gretchen Daily and Katherine Ellison, Island Press, 2003

Politics of Nature, Bruno Latour and Catherine Porter. Harvard University Press, 2004

Living Systems. Margolis/ Robinson, 2007. Built examples, innovative materials and technologies in landscape architecture praxis.

Magazines:
Daidalos

JOLA  (Journal of Landscape Architecture)

New geographies‘ scape: The International Magazine of Landscape Architecture and Urbanism

Topos: European Landscape Magazine

Also, you might want to check out following thematic websites on the internet:

LE: NOTRE www.le-notre.org

LE:NOTRE°Mundus  Le Notre’s non- European partners network

ECLAS The European Council of Landscape Architecture Schools

ELASA - European Landscape Architecture Students Association

NLA- Norwegian Landscape Architects (Students) Association

IFLA International Federation of Landscape Architects

European Urban Landscape Partnership: the planning and management of the urban landscape

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttInnlevering av individuelle oppgaver på A4-side fredag etter hver forelesning, både fra de 7 formiddagsforelesningene og de 3 kveldsforelesningene. A4-sida skal inneholde en tegning med en tekst, men ingenting hentet fra internett. De 10 oppgavene fra høstens produksjon, som sammen med teksten fra fordypningskurset, samles i ett dokument for innlevering som skal leveres inn 23. november.

Fordypningskursuken er 5. – 9. november = fordypningsuke og avslutning for fordypningskurs ved Giambattista Zaccariotto.

Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Innlevering av individuelle oppgaver på A4-side fredag etter hver forelesning, både fra de 7 formiddagsforelesningene og de 3 kveldsforelesningene. A4-sida skal inneholde en tegning med en tekst, men ingenting hentet fra internett. De 10 oppgavene fra høstens produksjon, som sammen med teksten fra fordypningskurset, samles i ett dokument for innlevering som skal leveres inn 23. november.

Fordypningskursuken er 5. – 9. november = fordypningsuke og avslutning for fordypningskurs ved Giambattista Zaccariotto.