fbpx GK1 Grunnkurs Design - Del 1 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK1 Grunnkurs Design - Del 1

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
Design Basics
Emnekode: 
70 110
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2013 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Grunnkurs design - del 1, Design basics er første del av grunnkurset i design. Dette er et øvings- og praksisbasert grunnkurs som gir en generell introduksjon til designfaget. Kurset innholder bl.a. en introduksjon om profesjonsorientering, videre beskriver kurset ulike verktøy og metoder som anvendes i faget. I tillegg vil grunnkurset inneholde et integrert tegnekurs som øver metodisk og analytisk frihåndstegning. Grunnkurset fokuserer primært på de formgivningsmessige sidene av industridesignfaget, gjennom individuell formgivning og en estetisk utforsking i to- og tredimensjonale uttrykk, inkludert bruk av farge. Gjennom en serie øvingsoppgaver ordnet etter ulike formgivningsprosesser, skal studenten utforske ulike gitte problemstillinger gjennom individuelt arbeid med tegning og verkstedbasert modellbygging basert på ulike temaer og materialer, samt øve visuell formidlingevne i presentasjoner.

Læringsutbytte

Estetikk; Utvikle studentens estetiske bevissthet og formale sensitivitet, samt gi studenten erfaring fra kunnskap om og anvendelse av ulike estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
Designmessig tilnærming; Gi studenten kunnskap om ulike designmessige arbeidsformer og metoder innen industridesign.
Verktøy og metoder; Utvikle studentens ferdigheter innen designprosesser, tegning, ergonomi, modellbygging og CAD.
Kommunikasjon; Gi studenten ferdigheter innen visuell kommunikasjon og presentasjonsteknikk.
Materialforståelse; Gi studenten erfaring med bruk av ulike materialer gjennom utforskning av ulike materialers iboende kvaliteter.
Ferdigheter; Gi studenten mulighet til å øve sentrale ferdigheter som tegning, modellbygging, CAD, visuell kommunikasjon samt muntlig presentasjonsevne.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Estetikk; Gjennom øvelser og diskusjon
Designmessig tilnærming; Gjennom forelesninger, diskusjon og gjennomganger
Verktøy og metoder; Gjennom introduksjonsforelesninger og øvinger
Kommunikasjon; Forelesninger, øvinger og gjennomganger
Materialforståelse; Gjennom utforsking og eksperimentering
Ferdigheter; Selvstendig arbeid

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd