fbpx 70 110 GK1 Introduksjon til design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 110 GK1 Introduksjon til design

Full course name in English: 
GK1 Introduction to Design
Studiepoeng: 
20
Emnekode: 
70 110
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Kathinka Bene Hystad
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Introduksjon til design er første del av grunnkurset i designutdannelsen basert på teori og metoder fra industridesign. Kurset har fokus på brukersentrert design, som er grunnleggende for alle designretningene ved skolen. Kurset er øvelses- og praksisbasert med innføring i sentrale teknikker for utøving av faget. Kurset omfatter et integrert tegnekurs som fokuserer på metodisk og analytisk frihåndstegning. Videre gis en introduksjon til både to- og tredimensjonal form, samt opplæring i 2D dataprogrammer. Gjennom 1-3 designprosjekter får studenten innføring i designprosesser og øves i sentrale metoder for produktutvikling. Idegenerering, kreative teknikker og estetisk utforskning av to- og tredimensjonale uttrykk er områder som vektlegges i prosjektene. Kurset inneholder en egen verkstedsmodul med utforsking av materialer og opplæring i relevante teknikker for konstruksjon av modeller.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

• Innsikt i designfaget med fokus på brukersentrert design.

• Kunnskap om relevante metoder og verktøy innen design.

• Kunnskap om kreative teknikker. 

• Kunnskap om estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.

• Basiskunnskap innen visuell kommunikasjon

   Etablere grunnleggende vokablar og begrep for presis formbeskrivelse

• Kunnskap om grunnleggende tegneteknikker med fokus på metodisk og analytisk frihåndstegning

FERDIGHETER

• Ferdigheter i forhold til en designmessig tilnærming

• Øvelse i sentrale kreative teknikker for idé og konseptutvikling

• Utvikle tegneferdigheter

• Verkstedskunnskap og erfaring fra modellbygging

• Grunnleggende ferdigheter i visuell kommunikasjon

  Basic skills in 3D form analizis

• Grunnleggende ferdigheter i bruk av 2D dataverktøy for visuell kommunikasjon

• Styrking av estetiske ferdigheter.

 

GENERELL KOMPETANSE
• Tilegnet seg en grunnleggende forståelse for en designprosess, bruk av relevante teknikker og verktøy, samt en estetisk bevissthet.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning med aktiv bruk av workshops for å gi studenten erfaring i sentrale teknikker. Primært individuelt arbeid, mens deloppgaver kan løses gruppevis. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Innsikt og forståelse av brukeren er grunnleggende for designfaget og kurset vil inneholde brukerkontakt. Der det er naturlig, samarbeider vi med eksterne aktører.

Kurset inkluderer et 2 ukers obligatorisk verkstedskurs med øvelsesoppgaver i tre-, plast- og metallverkstedene. Det legges opp til 1 ukes studietur med fokus på tegning tidlig i semestret. Kurset har tilhørende pensumlitteratur innen designprosess og metoder, samt innen estetikk og formgivning.

Pensum

Per Farstad: Industridesign - 2. utgave  Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-01310-7                                                       

Rowena Reed Kostellow: Elements of Design  and the Structure of Visual Relationships, by Gail Greet Hannah. Exercises in Three-Dimensional Design. Princeton Architectural Press, New York. ISBN: 1-56898-329-8

 

Anbefalt støttelitteratur:

Cheryl Akner-Koler: Three-dimensional visual analysis Konstfack, ISBN 91-87176-16-5 Anskaffes ved henvendelse til Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm www.konstfack.se

Cuffaro m. Flere: The Industrial Design, Reference + Spesification Book, Rockport Publishers 2013, ISBN 978 1 59253 847 8

Koos Eissen & Roselien Steur: Sketching Product Design Presentation Bispublishers ISBN 978 90 6369329 9 (utgitt 2014!) www.sketching.nl

Paul Rodgers: Product Design. Portfolio Laurence King Publishing 2011 ISBN 9781856697514 Veldig god, aktuell og oversiktlig innføring i design thinking.

Erik Lerdal: Slagkraft, håndbok i ideutvikling Gyldendal, ISBN 978-82-05-36286-4

GRIP; En veileder i miljøeffektiv produktutvikling for industridesignere og andre produktutviklere (GRIP), Kompendie tilgjengelig som PDF på Moodle, samt på biblioteket

Rune Monö: Design for Product understanding – The Aesthetics of Design from a Semiotic Approach Rune Monö an Liber AB, ISBN 91-47-01105-x

Erik Olofsson, Klara Sjølen: Design sketching   http://www.designsojourn.com/good-books-on-design-sketching/

Eissen, K. & Steur, R (2011) ‘Sketching: The Basics’. BIS publishers. ISBN 9789063692537

Klara Sjölén and Allan Macdonald: Learning Curves http://www.designsketching.com/learningcurves.php 978-91-633-8952-8

Mike Baxter: Product Design – Practical methods for the systematic development of new products Stanley Thornes Publishers Ltd, ISBN 0-7487-4197-6

Carl Liu: Design book - Koos Eissen, Roselien Steur: Sketching 5th print - Drawing Techniques for Product Designershttp://www.amazon.com/gp/product/9063691718?ie=UTF8&tag=designsojourn-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=9063691718

Dick Powell: Presentation Techniques http://www.amazon.com/gp/product/0316912433?ie=UTF8&tag=designsojourn-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0316912433

Yoshiharu Shimizu: Creative Marker Techniques: In Combination With Mixed Media  http://www.amazon.com/gp/product/476610580X?ie=UTF8&tag=designsojourn-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=476610580X

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdDESIGN OG MODELLBYGGING har obligatorisk tilstedeværelse idet integrerte verkstedkurset som går over 2 uker.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:DESIGN OG MODELLBYGGING har obligatorisk tilstedeværelse idet integrerte verkstedkurset som går over 2 uker.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuell-Kurset består av 5 moduler som alle må bestås frittstående for å få godkjent semesteret.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttDESIGNEREN OG DESIGNFAGET
Innlevering av arbeid fra studieukene. Midtveis prosjektinnlevering som representerer personlig tilnærming til faget. Digital designhåndbok med egne refleksjoner ved semesterslutt.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttTEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio fra hele semesteret med arbeider fra intensivuker, studietur eller kompenserende oppgaver, samt løpende undervisning og croquis.
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttDESIGN OG MODELLBYGGING
Verkstedkurs som resulterer i fysiske tredimensjonale modeller som viser utforsking av materiell og tilvirkningsteknikker. Tilhørende forklarende plansjer.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttFORM I TO OG TRE DIMENSJONER
Frittstående modul med formøvelser som leveres løpende i kurset både fysisk og digitalt.
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttBRUKERSENTRERT DESIGN
Fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttHvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet (i henhold til AHOs masterforskrift). Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:-
Kommentar:Kurset består av 5 moduler som alle må bestås frittstående for å få godkjent semesteret.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:DESIGNEREN OG DESIGNFAGET
Innlevering av arbeid fra studieukene. Midtveis prosjektinnlevering som representerer personlig tilnærming til faget. Digital designhåndbok med egne refleksjoner ved semesterslutt.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:TEGNEUNDERVISNING
Tegneportfolio fra hele semesteret med arbeider fra intensivuker, studietur eller kompenserende oppgaver, samt løpende undervisning og croquis.
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:DESIGN OG MODELLBYGGING
Verkstedkurs som resulterer i fysiske tredimensjonale modeller som viser utforsking av materiell og tilvirkningsteknikker. Tilhørende forklarende plansjer.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:FORM I TO OG TRE DIMENSJONER
Frittstående modul med formøvelser som leveres løpende i kurset både fysisk og digitalt.
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:BRUKERSENTRERT DESIGN
Fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet (i henhold til AHOs masterforskrift). Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.
AktivitetKommentar
OppmøteI kurset forventes en høy grad av deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Fravær ved kursaktiviteter regnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i evalueringen av studentens arbeid. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:I kurset forventes en høy grad av deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Fravær ved kursaktiviteter regnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i evalueringen av studentens arbeid. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid i løpet av studiet.