fbpx Systemorientert Design med ID, IX of SD | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Systemorientert Design med ID, IX of SD

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Systemorientert Design med ID, IX of SD
Emnekode: 
70 504
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Forkunnskapskrav

Fullført grunnundervisning

Om emnet

Systemorientert design har som formål å lære å håndtere større kompleksitet, større sammenhenger og forstå større dybde og mer av konsekvensene av våre valg, både for bedrift, kunde, sluttbruker og samfunn. En slik dypere forståelse kalles for systemtenking. I Systemorientert Design har vi utviklet en tilnærming til systemtenking som er spesiell for praktiserende designere.
Les mer på www.systemsorienteddesign.net

Læringsutbytte

-Å introdusere alle studenter til Systemorientert Design som verktøy og tilnærming til arbeidet med en høyere grad av kompleksitet.
- å enten forberede studentene for profesjonell design innen ett av de valgte spesialiseringene (PD, ID eller SD) eller innen SOD eller andre retninger valgt av studenten eller innenfor en mer generell (hybrid) retning i design.
- å initiere åpning og utvikling av nye felt innen design.
- å forberede studentene på videre trening mot en mer akademisk karriere innen designforskning.
Kunnskaper:
Systemtenking danner et fundament for å utvikle en dypere forståelse av bærekraft, etikk, kultur og samfunnsforståelse kommunikasjon, teknologiforståelse. Disse aspektene vil bli diskutert i forelesninger men vil også diskuteres naturlig i prosjektene. Innholdet i disse diskusjonene vil være relatert til de respektive prosjektene og vil dermed variere.
Studentene skal få en generell forståelse av systemtenking og spesielt om SOD. De skal ha kunnskap om adaptiv ekspertise og competanse i å åpne nye designfelt.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha lært teknikkene fra SOD deriblant GIGA-mapping, Timeline mapping, Rich Design Space, ZIP-analyse.
Videre trenes det i fasilitering, co-design

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gi studenten om designtenking og hva som er spesielt for designerens måte å jobbe på
ESTETIKK: Gi studentene en forståelse for at estetikk er en integrert del av giga-mapping og avansert designtenking. Forstå komposisjon som designerens sentrale helhetstilnærming.
BÆREKRAFT: Forstå det utvidete bærekraftbegrepet som et systemisk begrep
ETIKK: Forstå etiske problemstillinger ut fra en systemisk tilnærming
KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Forstå samfunnet ut fra en systemisk tilnærming.
PROCESS, VERKTØY OG METODER: Gjøre studentene i stand til å håndtere en åpen prosess hvor målet ikke er gitt på forhånd. Lære evnen til å håndtere usikkerheten som følger av å jobbe med stor kompleksitet. Lære å kjenne designerens styrker og svakheter i samarbeid som åpner opp nye felt for design. Lære å være både ydmyk og modig.
Lære verktøyene, konseptene og metodene fra systemorientert design. Meget raske læringsprosesser (VRLP) og rike designrom (Rich Design Space) læres som konsepter for å understøtte håndteringen av kompleksitet. Systemisk Design som overordnet tilnærming og felt. Systemorientert design som spesifikk tilnærming. Giga-maååing og tidslinjemapping, ZIP-analyse og syntese-teknikker.
KOMMUNIKASJON: Lære å kommunisere med partnere. Lære å fremstille veldig komplekse prosjekter på en forståelig måte.
MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Lære å forstå materialer og teknologier som systemer. Avhengig av prosjektets art og partneren

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studentene jobber nært sammen med en partner (organisasjon eller bedrift). Det øves på co-design, bygging av expertnettverk og fasilitering. Det anvendes meget raske læringsprosesser (VRLP) for å få en dypere innsikt i problemstillingen og partneren.
Gigamapping danner grunnen for en meget rask læringsprosess. Studentene jobber individuelt eller i grupper og bygger opp sine aktiviteter og delvis læringsformene selv i henhold til det prosjektene deres krever.
Det er obligatorisk deltagelse på RSD3 symposiet i oktober.
DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gjennom forelesninger og diskusjoner.
ESTETIKK: Gjennom forelesninger og gjennom å utvikle giga-mappene i flere iterasjoner hvor det estetiske uttrykket er integrert i helhetstenkingen. Generelt gjennom prosjektarbeid.
BÆREKRAFT: I forelesninger og øves i prosjektarbeidet
ETIKK: Diskuteres i forelesninger og prosjektarbeidet gjennom systemisk tilnærming.
KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Diskuteres i forelesninger og i relasjon til prosjektarbeidet gjennom systemisk tilnærming.
PROCESS, VERKTØY OG METODER: Gjennom forelesning og prosjektrelaterte diskusjoner. Selvstendig prosjektarbeid øves i samarbeid med de eksterne partnerne kombinert med intern veiledning. Gjennom Workshops, forelesninger, diskusjon av eksempler og gruppearbeid læres SOD og Giga-mapping, VRLP og Rich Design Space. Synteseteknikker diskuteres og øves.
KOMMUNIKASJON: Kommunikasjon internt i prosjektet øves gjennom co-inquiry, co-mapping og co-design og bruk av gigamaps for å danne omforente bilder av komplekse situasjoner. Kommunikasjon utad øves gjennom forelesninger, øvelser og bruk av egnete teknikker som postere, video eller narrativer.
MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gjennom giga-mapping og meget raske læringsprosesser (VRLP)

Det er obligatorsik fremmøte ved forelesninger, veiledning og gjennomganger.

Pensum

 

Booth Sweeney, L., & Meadows, D. (1995). The Systems Thinking Playbook. Chelsea Green Publishing.

Banathy, B. (1996). Designing Social Systems in a Changing World.  Plenum Publishing Coorporation

Jones, P. H. (2013). Design for Care. Innovating Healthcare Experiences. New York City: Rosenfeld Media.

Meroni, A., & Sangiorgi, D. (2011). Design for Services. (R. Cooper, Ed.) (p. 266). Surrey: GOWER.

Nelson, H. G., & Stolterman, E. (2012). The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World (2nd ed.). The MIT Press.

Papanek, V. (1984). Design for the Real World. Human Ecology and Social Change. (Second Edi.). London: Thames & Hudson.

Seddon, J. (2008). Systems Thinking in the Public Sector. Triarchy Press.

Skjelten, E. (2014). How to deal with complexity and other beasts. The Oslo School of Architecture and Design.

Stickdorn, M., & Schneider, J. (2010). This is Service Design Thinking. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Thackara, J. (2006). In the Bubble. Designing in a Complex World. The MIT Press.

Emery, F. E. (1981). Systems Thinking: 2. (D. S. Pugh, Ed.). Penguin Education.

Simon, H. A. (1996). The Sciences of the Artificial (3rd ed.). MIT Press.

Meadows, D. H. (2009). Thinking in systems: a primer. (D. Wright, Ed.). London: Earthscan.

Wolcott, H. F. (2010). Ethnography Lessons: A Primer (p. 160). Walnut Creek: Left Coast Press.

Smith, K. (n.d.). How to be an explorer of the world. Portable life museum.

Koskinen, I., Zimmerman, J., Binder, T., Redstrom, J., & Wensveen, S. (2011). Design Research Through Practice. From the Lab, Field, and Showroom. (R. Roumeliotis, Ed.). Elsevier Inc.

Brown, T. (2009). Change by Design (p. 272). HarperCollins.

Gray, D., & Vander Wal, T. (2012). The Connected Company. (J. Steele & M. Treseler, Eds.). California: O´Reilly.

Yin, R. K. (1994). Case study research : design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

Schensul, S. L., Schensul, J. J., & LeCompte, M. D. (1999). Essential ethnographic methods : observations, interviews, and questionnaires (Vol. 2, p. 318). Walnut Creek, Calif.: AltaMira Press.

Schensul, J. J., & LeCompte, M. D. (1999). Enhanced ethnographic methods : audiovisual techniques, focused group interviews, and elicitation techniques (Vol. 3, p. 162). Thousand Oaks, Calif.: Altamira Press.

Schensul, J. J., & LeCompte, M. D. (1999). Mapping social networks, spatial data, and hidden populations. (J. J. Schensul & LeCom, Eds.) (Vol. 4, p. 205). Thousand Oaks, Calif.: AltaMira Press.

Schensul, J. J., & LeCompte, M. D.  (1999) Designing and conducting ethnographic research. . Thousand Oaks, Calif.: AltaMira Press.

Latour, B. (2005). Reassembling the Social. Oxford University Press.

Keeley, L. (2013). Ten Types of Innovation. Wiley.

Jones, J. C. (1992). Design Methods (Second Edi.). Wiley.

Gray, D., Brown, S., & Macanufo, J. (2010). Game Storming. (C. Wheeler, R. Monaghan, & A. Dyoly, Eds.). O´Reilly.

Cooper, R., Junginger, S., & Lockwood, T. (2013). The Handbook of Design Management. (R. Buchanan, R. Boland, & K.-W. Chung, Eds.) (Second Edi.). Bloomsbury Academic.

Boland, R., & Collopy, F. (2004). Managing as Designing. Stanford Business Books.

Csikszentmihalyi, M (1997) Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention

 

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttSee expected workload
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:See expected workload
AktivitetKommentar
ForelesningerGrunnleggende forelesninger i SOD
ForelesningerDeltagelse på selvvalgt RSD3 Workshop
Skriftlige oppgaverRSD3 symplosiet, deltagelse på keynotes of paralelle sesjoner
Giga-mapping, Co-research og co-designworkshops med partnere
Skrive eget essay
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Grunnleggende forelesninger i SOD
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Deltagelse på selvvalgt RSD3 Workshop
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Kommentar:RSD3 symplosiet, deltagelse på keynotes of paralelle sesjoner
Aktivitet:
Kommentar:Giga-mapping, Co-research og co-designworkshops med partnere
Aktivitet:
Kommentar:Skrive eget essay