fbpx MURB5 Byforskning og bærekraftig byutvikling | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB5 Byforskning og bærekraftig byutvikling

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Byforskning og bærekraftig byutvikling
Emnekode: 
MURB5
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Emneansvarlig
Peter Hemmersam
Om emnet

Modulen gjennomgår et utvalg byteori og byforskning om bærekraftig byutvikling og scenarier. Posisjoner og perspektiver konkretiseres og forankres i norske og internasjonale diskusjoner.

Læringsutbytte

Studentene kjenner vesentlige posisjoner og teorier i urbanisme for en bærekraftig utvikling. De forstår viktige sammenhenger mellom byutvikling, bærekraft og nyere samfunnsutvikling, og blir i stand til å diskutere disse kritisk i et historisk og samtidig perspektiv.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og prosjektoppgave

Seminar I:

  • Forelesninger, pensumgjennomgang og diskusjoner

Seminar II:

  • Forelesninger og diskusjoner
Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger, pensumlitteratur og gjennomført analyse. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger, pensumlitteratur og gjennomført analyse. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.