fbpx MURB4 Urbaniserte landskap | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB4 Urbaniserte landskap

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Urbaniserte landskap
Emnekode: 
MURB4
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Peter Hemmersam
Marianne Skjulhaug
Om emnet

I denne modulen studerer vi mangfoldet av urbaniserte landskap og byforståelsesmodellene som beskriver disse. Det handler om suburbane og periurbane landskap, storbyregioner, småbyer og bygdebyer. Vi tar utgangspunkt i de norske bylandskapene, men ser på disse urbaniserte landskapene som del av en global utvikling. Internasjonal forskning, moderne historie og nye strategier bringes inn, der de ulike byformene beskrives som fysiske, sosiale, funksjonelle og meningsfulle landskap. Vi ser på forskning og verktøy for å realisere en mer bærekraftig utvikling i disse bylandskapene. I modulen inngår diskusjoner om urbanitet, livskvalitet og skjønnhet.

Læringsutbytte

Studentene kjenner viktig forskning som karakteriserer og analyser forskjellige typer urbaniserte landskap inkludert de livsformer og næringstyper som eventuelt karakteriserer landskapene. Studentene kan drøfte variasjonen av urbane omgivelser og trekke inn internasjonal forskning. Studentene kjenner til nye strategier og prosjekter rettet mot realiseringen av en god og bærekraftig utvikling for de forskjellige bylandskapene.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I: 

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av enkelte eksamensbesvarelser.

Seminar II: 

  • Forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.