fbpx MURB4 Urbaniserte landskap | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB4 Urbaniserte landskap

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Urbaniserte landskap
Emnekode: 
MURB4
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2025 Høst
Eksamenssemester: 
2025 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2025
Maksimum antall studenter: 
25
Emneansvarlig
Peter Hemmersam
Lisbet Harboe
Om emnet

I denne modulen studerer vi mangfoldet av urbaniserte landskap og teoriene som beskriver disse. Det handler om urbanisering og byområder utenfor storbyenes sentrum; om suburbane og periurbane landskap, storbyregioner, småbyer og bygdebyer. Vi tar utgangspunkt i de norske bylandskapene, men ser på disse urbaniserte landskapene som del av en global utvikling. Internasjonal forskning, moderne historie og nye strategier bringes inn. De ulike byformene studeres som fysiske, sosiale, funksjonelle og meningsfulle steder. Vi ser på forskning, rammebetingelsene og verktøyene for å realisere en mer bærekraftig utvikling i disse bylandskapene.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om viktig forskning som beskriver og analyserer forskjellige typer urbaniserte landskap inkludert de livsformer, rammebetingelser og økologiske forhold som karakteriserer landskapene. Studentene kan drøfte mangfoldet av urbane omgivelser. Studentene kan anvende denne forståelsen i diskusjonen og utviklingen av strategier og prosjekter for en god og bærekraftig utvikling i forskjellige typer bylandskap.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, ekskursjoner, selvstudium og prosjektoppgave

Flere undervisere: Erling Dokk Holm

Pensum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før oppstart på modulen

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.