fbpx MURB4 Urbaniserte landskap | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB4 Urbaniserte landskap

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Urbaniserte landskap
Emnekode: 
MURB4
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Peter Hemmersam
Om emnet

I denne modulen studerer vi mangfoldet av urbaniserte landskap og byforståelsesmodellene som beskriver disse. Det handler om suburbane og periurbane landskap, storbyregioner, småbyer og bygdebyer. Vi tar utgangspunkt i de norske bylandskapene, men ser på disse urbaniserte landskapene som del av en global utvikling. Internasjonal forskning, moderne historie og nye strategier bringes inn. De ulike byformene beskrives som fysiske, sosiale, funksjonelle og meningsfulle. Vi ser på forskning og verktøy for å realisere en mer bærekraftig utvikling i disse bylandskapene.

Læringsutbytte

Studentene kjenner viktig forskning som karakteriserer og analyser forskjellige typer urbaniserte landskap inkludert de livsformer og økologiske forhold som karakteriserer landskapene. Studentene kan drøfte variasjonen av urbane omgivelser og trekke inn internasjonal forskning. Studentene evner å anvende denne forståelse i diskusjon og utvikling av strategier og prosjekter rettet mot realiseringen av en god og bærekraftig utvikling for de forskjellige bylandskapene.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I: 

  • Forelesninger diskusjoner og gjennomgang av pensum.

Seminar II: 

  • Forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
Pensum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før oppstart på modulen.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.