fbpx MURB4 Urbaniserte landskap | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB4 Urbaniserte landskap

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Urbaniserte landskap
Emnekode: 
MURB4
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Maksimum antall studenter: 
25
Emneansvarlig
Peter Hemmersam
Om emnet

I denne modulen studerer vi mangfoldet av urbaniserte landskap og byforståelsesmodellene som beskriver disse. Det handler om suburbane og periurbane landskap, storbyregioner, småbyer og bygdebyer. Vi tar utgangspunkt i de norske bylandskapene, men ser på disse urbaniserte landskapene som del av en global utvikling. Internasjonal forskning, moderne historie og nye strategier bringes inn. De ulike byformene beskrives som fysiske, sosiale, funksjonelle og meningsfulle. Vi ser på forskning og verktøy for å realisere en mer bærekraftig utvikling i disse bylandskapene.

Læringsutbytte

Studentene kjenner viktig forskning som beskriver og analyser forskjellige typer urbaniserte landskap inkludert de livsformer og økologiske forhold som karakteriserer landskapene. Studentene kan drøfte variasjonen av urbane omgivelser og trekke inn internasjonal forskning. Studentene evner å anvende denne forståelsen i diskusjon og utvikling av strategier og prosjekter forv en god og bærekraftig utvikling i forskjellige typer bylandskap.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og prosjektoppgave

Seminar I: 

  • Forelesninger diskusjoner og gjennomgang av pensum.

Seminar II: 

  • Forelesninger og diskusjoner.
Pensum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før oppstart på modulen.

Litteraturliste er tilgjengelig i Leganto.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.