fbpx Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte spørreundersøkelsen. ​​

Språk

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er en nasjonal ordning som omfatter 12 universiteter og høgskoler med kunstfaglige utdanninger. AHO ble medlem i 2014. Programmet finansierer både forskningsprosjekter og forskerutdanning, det sistnevnte gjennom Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Stipendiatprogrammet er en parallell til de forskerutdanningene som er organisert gjennom doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette rekrutteringsprogrammet er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå.

Stipendiatprogrammet tilbyr kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt mulighet for ansettelse i treårig stipendiatstilling. Programmet fører frem til kompetanse som førsteamanuensis.

Programmet koordineres av Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og kunststipendiatene er knyttet til en av medlemsinstitusjonene. Stipendiatene vil inngå i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering.

Ledige stipendiatstillinger blir kunngjort på programmets og medlemsinstitusjonenes nettsider hver høst. Søknader skal rettes til en av medlemsinstitusjonene, og fast søknadsfrist er 1. desember hvert år.

Mer informasjon finnes på Program for kunstnerisk utviklings nettsider

AHO har utarbeidet en egen prosedyre for opptak til Stipendiatprogrammet. Les mer