Nyheter

- Lite vellykket utbygging av infrastruktur

Oppdatering av veiene i Nairobi har ikke klart å ivareta innbyggernes behov og har dermed ført i flere nye problemer, ifølge en ny doktorgrad.

Videoer: møt AHOs studenter og lærere

Hvordan er det å studere arkitektur eller design ved AHO? Hvordan kan du forberede deg på å komme inn? Se filmsnutter med tips til søkere!

Møt tidligere studenter

Sigurd Gjesti Berge. Master i arkitektur, Diplom høst 2015

Tar med VR inn i jernbaneprosjekt

Tidligere AHO-studenter Sigurd Gjesti Berge og Eskil Landet jobber for tiden med oppdraget Ringeriksbanen og E16. De bruker sine ferdigheter fra masterkurs i Assosiativ modellering og Virtual Reality i det omfattende prosjektet.

Sider